VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Computer News|Tin Vi Tnh (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=180)
-   -   5 cch sửa lỗi micro khng hoạt động khi học online bằng Zoom (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1512042)

nguoiduatinabc 09-15-2021 02:47

5 cch sửa lỗi micro khng hoạt động khi học online bằng Zoom
 
1 Attachment(s)
Zoom l một trong những ứng dụng hỗ trợ học online phổ biến nhất hiện nay. Nhưng trong qu trnh sử dụng, hẳn l sẽ c đi lc bạn gặp phải tnh trạng micro khng hoạt động. Lm thế no để khắc phục?

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1631674020

1. Mở tiếng khi tham gia cuộc họp

Tại mn hnh chnh của Zoom, bạn hy bấm vo ty chọn Join Audio hoặc Unmute ở gc tri bn dưới mn hnh để bật m thanh.

2. Lựa chọn đng micro

Để thực hiện, bạn hy bấm vo biểu tượng mũi tn ở gc tri bn dưới mn hnh v chọn micro cần sử dụng.

3. Kiểm tra kết nối của micro

Nếu tai nghe c 2 dy cắm, hy đảm bảo dy mu xanh (tiếng) v mu hồng (micro) đ được cắm đng cổng. Trong trường hợp tai nghe khng hoạt động khi gắn vo cổng kết nối ở mặt trước, người dng chỉ cần truy cập vo Google v g từ kha cch kch hoạt cổng m thanh ở mặt trước để tham khảo cch khắc phục của từng dng my.

Nếu tai nghe sử dụng cổng cắm USB, bạn hy thử đổi sang một cổng kết nối khc.

Tương tự, nếu sử dụng tai nghe Bluetooth, hy đảm bảo my tnh v tai nghe đ kết nối thnh cng.

4. Kiểm tra m lượng micro

Để kiểm tra m lượng micro, bạn hy mở phần mềm Zoom, bấm vo biểu tượng mũi tn ở gc tri bn dưới mn hnh v chọn Audio Settings.

Tiếp theo, người dng chỉ cần bỏ chọn Automatically adjust microphone volume, sau đ, ko thanh trượt tại mục Microphone ln mức cao nhất. Khi hon tất, bạn hy kiểm lại micro xem sự cố đ được khắc phục hay chưa.

Nếu chưa, người dng chỉ cần bấm vo biểu tượng ci loa trn Taskbar (gc phải bn dưới mn hnh), sau đ tăng m lượng cho micro.

5. Đảm bảo Zoom c quyền truy cập micro

Đầu tin, bạn nhấn phải chuột vo menu Start v chọn Settings, sau đ g vo khung tm kiếm từ kha Microphone - Microphone privacy settings.

Tại mục Allow access to the microphone on this device, người dng chỉ cần bấm vo nt Change v kch hoạt ty chọn Microphone access for this device.

Tương tự, tại mục Allow apps to access your microphone, bạn hy thiết lập thnh On. Lưu , tn v vị tr cc ty chọn c thể thay đổi đi cht ty vo phin bản Windows bạn đang sử dụng.


All times are GMT. The time now is 22:45.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03591 seconds with 8 queries