VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   CÂU HỎI 'KHÓ ĐỠ' CỦA LUẬT SƯ KHIẾN NHÂN CHỨNG CHOÁNG VÁNG (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1512107)

troopy 09-15-2021 04:17

CÂU HỎI 'KHÓ ĐỠ' CỦA LUẬT SƯ KHIẾN NHÂN CHỨNG CHOÁNG VÁNG
 
1 Attachment(s)
- Nguyên nhân nào khiến cuộc hôn nhân đầu tiên của bà kết thúc?

Nhân chứng điềm tĩnh:

- Cái chết thưa ông.

Luật sư:

- Ai đă chết?

Nhân chứng nhún vai:

- Ông tự đoán đi!

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 23:51.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03418 seconds with 8 queries