VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 2 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   Tổng thống Thái Anh Văn : Đài Loan không cúi đầu trước Trung Quốc (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1525071)

luyenchuong3000 10-12-2021 22:42

Tổng thống Thái Anh Văn : Đài Loan không cúi đầu trước Trung Quốc
 
1 Attachment(s)
Mấy thằng tối ngày chỉ biết bắt chẹn dân đen, giết chó... làm sao bảo vệ quốc gia? Nhục!
Khâm phục Bà Thái Anh Văn!
******
Tổng thống Thái Anh Văn : Đài Loan không cúi đầu trước Trung Quốc
Phát biểu nhân lễ Quốc Khánh 10/10/2021, tổng thống Thái Anh Văn khẳng định « Đài Loan không nhượng bộ trước áp lực của Trung Quốc » và quyết tâm bảo vệ « mô h́nh dân chủ » của đất nước. Một lần nữa, tổng thống Đài Loan bác bỏ nguyên tắc « một nước Trung Hoa duy nhất ».
.https://www.vietbf.com/forum/attachm...2&d=1634078543
Trong bài phát biểu hôm nay, bà Thái Anh Văn tuyên bố sẽ làm « tất cả để duy tŕ nguyên trạng » trong bối cảnh Bắc Kinh liên tục gia tăng sức ép đ̣i thống nhất Đài Loan và xem quốc đảo này là một phần lănh thổ của Trung Quốc.
Tổng thống Đài Loan khẳng định « tiếp tục tăng cường khả năng pḥng thủ quốc gia và chứng minh quyết tâm tự vệ để không một ai có thể cưỡng ép Đài Loan đi theo con đường mà Trung Quốc đă vạch ra cho chúng ta ». Bởi v́ con đường đó, theo bà « không đem lại tự do và dân chủ cho Đài Loan và cũng không bảo đảm chủ quyền cho 23 triệu dân của ḥn đảo này ».

anhhaila 10-12-2021 23:25

Tổng thống Thái Anh Văn : Một nữ Anh Thư .

:animated-applause-s:animated-applause-s:animated-applause-s

phokhuya 10-12-2021 23:44

Nh́n gương mặt cương nghị của TT Đài Loan, và rồi liếc qua con Whore Harris th́ quả thật là hai thái cực rơ ràng. Cứ như là giọt nước mưa với giọt nước cống. :eek::eek:

CaoLanh 10-13-2021 00:25

Quote:

Originally Posted by phokhuya (Post 4330201)
Nh́n gương mặt cương nghị của TT Đài Loan, và rồi liếc qua con Whore Harris th́ quả thật là hai thái cực rơ ràng. Cứ như là giọt nước mưa với giọt nước cống. :eek::eek:


:animated-applause-s:animated-applause-s

CaoLanh 10-13-2021 01:46

.
Thuyết Minh: Toàn văn bài diễn văn của Tổng thống Thái Anh Văn tại Đại lễ chào mừng Quốc khánh Đài Loan Trung Hoa Dân Quốc lần thứ 110.


Theo DTV YouTube
Link:https://www.youtube.com/watch?v=a4FTT2r7SWk
hoanglan22 10-13-2021 04:24

Quote:

Originally Posted by anhhaila (Post 4330186)
Tổng thống Thái Anh Văn : Một nữ Anh Thư .

:animated-applause-s:animated-applause-s:animated-applause-s

TT Đài loan chơi tới cùng thà chết chứ không lệ thuộc TC. Nh́n qua lịch sử Đài loan là một nước nhỏ sau bao nhiêu năm từ thời TT Tưởng giới Thạch đă phát triển về khoa học kỹ thuật học đường xă hội đă vượt bực . Các nước thế giới tự do nể phục . So thằng Trung cộng chỉ toàn là đi ăn cắp chế tạo . Thế mà cái đám di oan ở đây lại thích tung hô ủng hộ . Pà mẹ nó sao mà giống Bi đèn quá ....y chang một giống ṇi có chủ nghĩa luồn trôn qú lạy:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

hoanglan22 10-13-2021 04:27

Quote:

Originally Posted by phokhuya (Post 4330201)
Nh́n gương mặt cương nghị của TT Đài Loan, và rồi liếc qua con Whore Harris th́ quả thật là hai thái cực rơ ràng. Cứ như là giọt nước mưa với giọt nước cống. :eek::eek:

Thằng FG th́ như con chuột cống nên hay chui vào :animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

phokhuya 10-13-2021 23:44

Quote:

Originally Posted by hoanglan22 (Post 4330393)
Thằng FG th́ như con chuột cống nên hay chui vào :animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

Thằng nhỏ lâu lâu mới nhờ chú Gồ mà mấy bác làm nó quê quá. :o:o

MrKetchup 10-14-2021 03:22

Quote:

Originally Posted by hoanglan22 (Post 4330393)
Thằng FG th́ như con chuột cống nên hay chui vào :animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

Nó không có phải là chuột cống mà là chuột lắt thôi

CaoLanh 10-14-2021 12:26

Quote:

Originally Posted by phokhuya (Post 4330994)
Thằng nhỏ lâu lâu mới nhờ chú Gồ mà mấy bác làm nó quê quá. :o:o


Thằng khùng "Family Gay"


All times are GMT. The time now is 01:06.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03129 seconds with 8 queries