VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 2 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   “Tại sao công chúng không thể xem các lá phiếu?” - Trump phản đối việc cầm quyền của hạt Fulton (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1525573)

kentto 10-13-2021 21:06

“Tại sao công chúng không thể xem các lá phiếu?” - Trump phản đối việc cầm quyền của hạt Fulton
 
2 Attachment(s)
Đầu ngày hôm nay, một thẩm phán đă bác bỏ một trường hợp kiểm toán của Quận Fulton do “thiếu tư cách”.

Từ AJC:

Một thẩm phán đă bác đơn kiện hôm thứ Tư bởi những người hoài nghi bầu cử, những người đă t́m cách kiểm tra các lá phiếu vắng mặt từ cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái ở Fulton County, một quyết định được đưa ra một ngày sau khi các nhà điều tra bầu cử Georgia nói với ṭa án rằng họ không thể t́m thấy bất kỳ lá phiếu giả nào.

Thẩm phán Brian Amero của Ṭa án Cấp cao đă phán quyết rằng các nguyên đơn thiếu tư cách để khởi kiện, đưa vụ án kết thúc và giữ kín 147.000 lá phiếu vắng mặt ban đầu của quận.

Trump đă đưa ra một tuyên bố phá vỡ phán quyết và tự hỏi tại sao công chúng không thể nh́n thấy các lá phiếu.

"Chúng ta lại bắt đầu. Sau một thời gian dài chờ đợi, một thẩm phán ở Georgia từ chối cho chúng ta xem các lá phiếu, điều mà tôi nghi ngờ là điều đó thật khủng khiếp. Toàn bộ t́nh huống này là một sự ô nhục đối với Đất nước của chúng ta. Tại sao công chúng không thể xem được lá phiếu? pic.twitter.com/oFQt475KY8

- Liz Harrington (@realLizUSA) ngày 13 tháng 10 năm 2021
“Chúng ta lại bắt đầu. Sau một thời gian dài chờ đợi, một thẩm phán ở Georgia từ chối cho chúng tôi xem các lá phiếu, điều mà tôi hơi nghi ngờ là điều đó thật khủng khiếp. Toàn bộ t́nh trạng này là một sự ô nhục đối với Đất nước của chúng ta. Tại sao công chúng không thể nh́n thấy các lá phiếu? Đất nước của chúng tôi sắp đi vào địa ngục và chúng tôi không được phép minh bạch ngay cả trong các Cuộc bầu cử của chúng tôi. Người dân Georgia xứng đáng được biết sự thật. Thật bất công cho họ và cho Đất nước chúng ta. Cuộc chiến vẫn tiếp tục, chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Các cuộc Bầu cử của chúng ta quá hư hỏng và không ai muốn làm bất cứ điều ǵ về nó! "

anhhaila 10-13-2021 21:53

Không chỉ riêng quận hạt Fulton mà khắp nơi như thế , bầu cử th́ gian lận , khi cầm được quyền bính trong tay th́ chẳng làm được việc ǵ ích nước lợi dân , tiêu xài hoang phí , cuối cùng bù lổ là :Tăng Thuế !!! Đất nước của chúng ta sắp đi vào địa ngục .

:eek::eek::eek:

phokhuya 10-14-2021 00:23

Lộ hết sao.:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

luyenchuong3000 10-14-2021 01:23

CHÍNH THỨC BẦU CỬ THÔNG MINH
Cuộc bầu cử năm 2020 có khả năng THAM NHŨNG NHẤT trong lịch sử nước ta. Rơ ràng là gần 75 TRIỆU người yêu nước bỏ phiếu cho Trump đồng ư.
Trump đang liên lạc với một vài người ủng hộ như BẠN theo ư kiến của bạn.
Vui ḷng tham gia cuộc khảo sát Chính thức về Bầu cử Tổng thống Trump NGAY LẬP TỨC để có phản hồi của bạn được tính vào kết quả chính thức mà Trump nh́n thấy.

luyenchuong3000 10-14-2021 12:54

1 Attachment(s)
Quote:

Originally Posted by phokhuya (Post 4331012)
Lộ hết sao.:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

https://www.vietbf.com/forum/attachm...5&d=1634216071


All times are GMT. The time now is 01:20.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04099 seconds with 8 queries