VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Breaking News | Tin Sốt (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=40)
-   -   Viên chức FDA cho biết Moderna không đạt tiêu chuẩn để thông qua việc tiêm mũi vaccine tăng cường (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1525576)

florida80 10-13-2021 21:23

Viên chức FDA cho biết Moderna không đạt tiêu chuẩn để thông qua việc tiêm mũi vaccine tăng cường
 
1 Attachment(s)
10/13
Vào thứ ba (ngày 12 tháng 10), các nhà khoa học tại Cơ quan Quản lư Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cho biết Moderna đă không đáp ứng tất cả các yêu cầu của cơ quan để được thông qua mũi vaccine tăng cường.

Một nhân viên thuộc FDA cho biết trong các tài liệu rằng dữ kiện về vaccine của Moderna cho thấy mũi tiêm thứ ba sẽ tăng kháng thể bảo vệ, nhưng sự chênh lệch về mức độ kháng thể trước và sau khi tiêm không đủ lớn, đặc biệt là ở những người có mức độ kháng thể cao sau mũi thứ hai. Các tài liệu này đă được công bố trước khi các cố vấn bên ngoài của FDA họp vào tuần này để thảo luận về mũi tiêm Moderna tăng cường.

FDA thường làm theo lời khuyên của các chuyên gia, nhưng không bị bắt buộc làm vậy. Một hội đồng cố vấn của Trung tâm Kiểm soát và Pḥng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) sẽ họp vào tuần tới để thảo luận các đề nghị cụ thể về những ai có thể được tiêm mũi tăng cường.

Ông John Moore, giáo sư vi sinh vật học và miễn dịch học tại Weill Cornell Medical College ở New York, cho biết trong một email rằng kết quả nghiên cứu không cho thấy liều thứ ba của vaccine Moderna đă tăng cường kháng thể với số lượng như thế nào.

Moderna đang xin cấp phép cho mũi tiêm thứ ba ở liều lượng 50 microgram, ít hơn một nửa so với hai liều ban đầu. Công ty đă yêu cầu các cơ quan quản trị thông qua mũi tiêm thứ ba cho người lớn từ 65 tuổi trở lên, cũng như cho những người có nguy cơ cao.


All times are GMT. The time now is 23:37.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03441 seconds with 8 queries