VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   Sửa Nghị quyết 68 nới điều kiện cho DN, NLĐ tiếp cận gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1525618)

Romano 10-14-2021 01:52

Sửa Nghị quyết 68 nới điều kiện cho DN, NLĐ tiếp cận gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng
 
1 Attachment(s)
Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP đă bỏ tiêu chí nợ xấu tín dụng khi cho doanh nghiệp vay trả lương; bổ sung rơ hơn các trường hợp thuộc diện nhận hỗ trợ của gói 26.000 tỉ đồng
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa kư ban hành Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 8-10-2021.

Những điều chỉnh mới tại Nghị quyết 126 sẽ giúp doanh nghiệp (DN), người dân, người lao động (NLĐ) tiếp cận dễ hơn gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng từ Nghị quyết 68. Đối với chính sách hỗ trợ dành cho người lao động tạm hoăn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, Nghị quyết 126 đă bổ sung rơ hơn trong các trường hợp thuộc diện hỗ trợ.

Tại khoản 4 Mục II sửa đổi, bổ sung như sau: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, đang tham gia bảo hiểm xă hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoăn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; có thời gian tạm hoăn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 1-5-2021 đến hết ngày 31-12-2021 thuộc một trong các trường hợp sau: Phải điều trị Covid-19, cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa, không thể đến địa điểm làm việc do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để pḥng, chống dịch Covid-19; do người sử dụng lao động tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thể quyền để pḥng, chống dịch Covid-19 hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn pḥng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp pḥng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc bố trí lại sản xuất, lao động để pḥng, chống dịch Covid-19 được hỗ trợ một lần như sau: từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 1 tháng mức 1.855.000 đồng/người; từ 1 tháng trở lên mức 3.710.000 đồng/người.

Đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc v́ lư do theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động; đang tham gia bảo hiểm xă hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi ngừng việc từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 1-5-2021 đến hết ngày 31-12-2021 được hỗ trợ một lần 1 triệu đồng/người.

Tương tự các điều kiện nêu trên, nếu người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 1-5-2021 đến hết ngày 31-12-2021 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người.

Bỏ điều kiện nợ xấu đối với DN vay trả lương ngừng việc

Tiếp thu và điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 68, Nghị quyết 126 đă bỏ điều kiện nợ xấu tín dụng trong quy định về chính sách cho vay trả lương ngừng việc.Theo đó, tại điểm a khoản 11 Mục II sửa đổi, bổ sung như sau: Người sử dụng lao động được vay vốn tại Ngân hàng chính sách xă hội với lăi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương ngừng việc đối với người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc phải ngừng việc liên tục từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định tại khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động, trong thời gian từ ngày 1-5-2021 đến hết ngày 31-3-2022. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 3 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

Tại điểm b khoản 11 Mục II sửa đổi, bổ sung như sau: Người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để pḥng, chống dịch Covid-19; người sử dụng lao động có trụ sở chính, chi nhánh, văn pḥng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp pḥng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg và người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian từ ngày 1-5-2021 đến hết ngày 31-3-2022 được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xă hội với lăi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương cho người lao động. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động và đang tham gia bảo hiểm xă hội bắt buộc theo thời gian trả lương thực tế tối đa 3 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh

Tại khoản 10 Mục II sửa đổi, bổ sung như sau: Hộ kinh doanh có đăng kư kinh doanh và có trong danh mục của cơ quan thuế; hộ kinh doanh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng kư hộ kinh doanh phải dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên do yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để pḥng, chống dịch bệnh Covid-19 hoặc do có địa điểm kinh doanh trên địa bàn phải thực hiện các biện pháp pḥng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg trong thời gian từ ngày 1-5-2021 đến hết ngày 31-12-2021 được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một lần 3 triệu đồng/hộ.

Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Tại khoản 2, Mục II sửa đổi, bổ sung như sau: Người sử dụng lao động đă đóng đủ bảo hiểm xă hội hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 1-2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 10% lao động tham gia bảo hiểm xă hội trở lên so với thời điểm tháng 1-2021 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoăn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) th́ người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 6 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị.

Đối với trường hợp đă được giải quyết tạm dừng đóng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, nếu đủ điều kiện th́ vẫn được giải quyết nhưng tổng thời gian tạm dừng đóng không quá 12 tháng.


All times are GMT. The time now is 21:20.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03850 seconds with 8 queries