VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Hội đồng Bảo an thảo luận về các diễn biến gần đây tại Abyei (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1525640)

Romano 10-14-2021 02:16

Hội đồng Bảo an thảo luận về các diễn biến gần đây tại Abyei
 
1 Attachment(s)
Ngày 13/10 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) họp về hoạt động của Phái bộ An ninh Lâm thời Liên Hợp Quốc tại Abyei, gọi tắt là UNISFA.
Bà Martha Pobee, Trợ lư Tổng Thư kư Liên Hợp Quốc về các vấn đề châu Phi, báo cáo tại cuộc họp. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh t́nh h́nh tại Abyei đang có những thách thức đối với hoạt động của UNISFA.Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Phạm Hải Anh, Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, chia sẻ quan ngại về những khó khăn mà UNISFA gặp phải. Đại sứ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân viên Liên Hợp Quốc và kêu gọi chính phủ các nước liên quan tuân thủ những cam kết theo Thỏa thuận Triển khai lực lượng (SOFA) với UNISFA và tạo điều kiện thuận lợi để Phái bộ có thể thực thi đầy đủ nhiệm vụ, phù hợp với các Nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an. Đại sứ khẳng định sự tiếp tục hiện diện của UNISFA tại Abyei là cần thiết nhằm duy tŕ ổn định tại địa bàn này và hỗ trợ cho công việc của Cơ chế Giám sát và Kiểm chứng biên giới chung (JBVMM) tại Abyei.

Đại sứ Phạm Hải Anh đánh giá cao các nỗ lực của UNISFA, Ban Thư kư Liên Hợp Quốc và Đặc phái viên của Tổng Thư kư Liên Hợp Quốc về khu vực Sừng châu Phi trong thúc đẩy đối thoại với các bên liên quan nhằm xử lư các thách thức liên quan đến Phái bộ.Abyei là khu vực có tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan. UNISFA được thành lập ngày 27/06/2011 theo Nghị quyết 1990 của Hội đồng Bảo an với nhiệm vụ bảo vệ thường dân và thúc đẩy phi quân sự hóa tại Abyei và được bổ sung nhiệm vụ hỗ trợ Cơ chế Giám sát và Phân định biên giới chung (JBVMM) tại Abyei theo Nghị quyết 2024 ngày 14/12/2011./.


All times are GMT. The time now is 23:07.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03949 seconds with 8 queries