VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   C̣n sợ hơn (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1546631)

goodidea 11-25-2021 03:55

C̣n sợ hơn
 
1 Attachment(s)
Người đàn ông đứng trên tầng thứ 24 của một cao ốc với ư định tự tử. Ông này vẫn c̣n đang lưỡng lự chưa đám nhảy th́ nghe bà vợ gào to qua loa pḥng thanh:

- Ḿnh ơi, ḿnh nghĩ lại đi! Chúng ta c̣n cả một đoạn đường dài phía trước!...

Nghe tới bấy nhiêu thôi, người đàn ông kia lập tức nhảy xuống.

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 18:41.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02931 seconds with 8 queries