VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Hai kiểu nấu ăn của vợ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1546641)

goodidea 11-25-2021 04:47

Hai kiểu nấu ăn của vợ
 
1 Attachment(s)
Buổi sáng trước khi đi làm Tèo nói với vợ:

- Cuối tuần này anh định rủ đồng nghiệp trong công ty đến nhà ḿnh ăn tất niên. Em xem chuẩn bị giúp anh nhé.

Vợ Tèo cười hỏi:

- Cũng tốt, nhưng theo anh em nên nấu theo kiểu nào đây?

- Có những kiểu nào vậy em?

- Dạ có hai kiểu, kiểu chỉ đến một lần hay kiểu c̣n mời lần sau nữa.

- !!!

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 17:36.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02864 seconds with 8 queries