VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Khi con rể tương lai cho phép (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1546642)

goodidea 11-25-2021 04:48

Khi con rể tương lai cho phép
 
1 Attachment(s)
Đầu xuân, chàng trai và bố vợ tương lai ngồi nhâm nhi, nâng lên đặt xuống.

Khi đă quá say th́ ông bố khề khà nói:

- Xem ra tửu lượng của anh… cũng khá đấy… từ nay… tôi cho phép anh… cứ tự nhiên… như người trong nhà!

Chàng trai lè nhè đáp:

- Ồ!… Bác đúng là người tốt bụng… thật đáng khen… Từ nay… con cũng cho phép bác… cứ tự nhiên… coi như người trong nhà!

- !?!

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 17:51.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02906 seconds with 8 queries