VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   History | Lịch Sử (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=215)
-   -   Vua Việt giết hổ dữ, khiến tướng giặc sợ phát bệnh mà chết, ông là ai? (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1546669)

pizza 11-25-2021 07:43

Vua Việt giết hổ dữ, khiến tướng giặc sợ phát bệnh mà chết, ông là ai?
 
6 Attachment(s)
Vua Việt nào giết hổ dữ, khiến tướng giặc sợ phát bệnh mà chết? Đó là Phùng Hưng. Theo sách Đại Việt sử kư toàn thư, Phùng Hưng vốn con nhà hào phú, có sức vật trâu, đánh hổ. Tương truyền, lúc trẻ, ông đă giết chết một con hổ dữ cứu dân lành.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1637826068
Theo sách Đại Việt sử kư toàn thư, Phùng Hưng là người ở làng Đường Lâm, thuộc Giao Châu. Ông vốn con nhà hào phú, có sức vật trâu, đánh hổ. Tương truyền, lúc trẻ, ông đă giết chết một con hổ dữ cứu dân lành. Ảnh: Zing News

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1637826068
Phùng Hưng là lănh tụ khởi nghĩa chống quân xâm lược nhà Đường của Trung Quốc. Ảnh: Zing News

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1637826068
Tương truyền, Phùng Hưng là cháu 7 đời của Phùng Tói Cái, người từng vào cung vua Đường Cao Tổ dự yến tiệc. Ảnh: Zing News

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1637826068
Bố Phùng Hưng là Phùng Hạp Khanh từng tham gia cuộc khởi nghĩa chống nhà Đường do Mai Thúc Loan (Mai Hắc Đế) lănh đạo năm 722. Sau đó, ông trở về quê chăm chút công việc điền viên, trở nên giàu có, trong nhà nuôi rất nhiều nô gia. Ảnh: Zing News

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1637826068
Theo các nhà sử học hiện nay, cuộc khởi nghĩa của Phùng Hưng diễn ra vào khoảng năm 766. Ảnh: Zing News

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1637826068
Ngay khi phát lệnh khởi nghĩa, Phùng Hưng đem quân tấn công vào thành Tống B́nh, vốn là trung tâm cai trị của nhà Đường. Ảnh: Zing News

VietBF@ sưu tập


All times are GMT. The time now is 00:59.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03268 seconds with 8 queries