VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Bất ngờ với dữ liệu mới nhất về hiệu quả vaccine COVID-19 trước biến thể Delta (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1546710)

therealrtz 11-25-2021 09:33

Bất ngờ với dữ liệu mới nhất về hiệu quả vaccine COVID-19 trước biến thể Delta
 
1 Attachment(s)
Các nhà khoa học Mỹ mới đây đă thực hiện một nghiên cứu nhằm t́m hiểu hiệu quả của vaccine COVID-19 trong thời kỳ biến thể Delta chiếm ưu thế và phát hiện ra dữ liệu bất ngờ.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1637832790

Nghiên cứu vừa được công bố trên medRxiv – nền tảng chuyên đăng tải các nghiên cứu y khoa chờ b́nh duyệt.

Nghiên cứu được tiến hành trên 4.615 nhân viên y tế ở Massachusetts, Mỹ. Những nhân viên y tế này được tiêm vaccine Pfizer, vaccine Moderna và vaccine Johnson & Johnson.

Trong số những người tham gia, 4.418 người (95,7%) đă được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19 vào cuối nghiên cứu. Trong số này, 58,3% tiêm vaccine Moderna; 39,4% tiêm Pfizer; 2,3% tiêm vaccine Johnson & Johnson; và 0,02% tiêm trộn vaccine Johnson & Johnson và Moderna.

Tất cả nhân viên y tế được theo dơi từ ngày 16 tháng 12 năm 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021.

Kết quả nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả của vaccine COVID-19 được ước tính là 82,3% ở những nhân viên y tế được tiêm chủng đầy đủ trong suốt thời gian nghiên cứu.

Các nhà nghiên cứu cũng xem xét hiệu quả của vaccine COVID-19 trong khoảng thời gian ngắn hơn – khi biến thể Delta chiếm ưu thế ở Massachusetts. Họ phát hiện hiệu quả vaccine trong thời kỳ này là 76,5%.

Ngoài ra, khi xem xét 423 nhân viên y tế từng nhiễm COVID-19 trước khi tiêm vaccine, các nhà khoa học phát hiện tỷ lệ tái nhiễm là 0.

Trong nghiên cứu này, hiệu quả của vaccine COVID-19 trước biến thể Delta là 76%, cao hơn những nghiên cứu trước đó cho thấy hiệu quả là 66%.

Điểm mạnh của nghiên cứu này là quần thể nghiên cứu đa sắc tộc, tiêu chí sàng lọc COVID-19 nhất quán và hồ sơ tiêm chủng đă được xác thực. Hạn chế của nghiên cứu này là nó không kiểm tra hiệu quả của từng loại vaccine COVID-19.

VietBF @ Sưu tầm


All times are GMT. The time now is 18:35.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03398 seconds with 8 queries