VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Ế hàng v́ quá tôn trọng khách (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1546742)

troopy 11-25-2021 11:22

Ế hàng v́ quá tôn trọng khách
 
1 Attachment(s)
Ngày đầu vào làm ở một cửa hiệu, chàng nhân viên trẻ được ông chủ dặn ḍ: "Anh phải luôn ghi nhớ khách hàng bao giờ cũng đúng".

Chẳng bao lâu, ông chủ nhận thấy khách hàng vào cửa hiệu lập tức đi ra ngay không mua ǵ cả. Thấy làm lạ, ông bèn hỏi nhân viên:

- Có trục trặc ǵ à? Sao họ toàn đến mà chẳng mua ǵ cả?

- Thưa ông, họ đều nói giá hàng ở đây quá cao. - chàng nhân viên đáp - Và theo lời ông dặn, tôi nói rằng họ đă đúng.

- !!!

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 01:57.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02925 seconds with 8 queries