VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Voi thoát chết v́ được kiến tha mạng (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1546743)

troopy 11-25-2021 11:23

Voi thoát chết v́ được kiến tha mạng
 
1 Attachment(s)
Ba con kiến đi kiếm ăn th́ bắt gặp con voi từng giẫm nát tổ của chúng đang say sưa ngủ.

Một con kêu:

- Đại ca, xử nó đi! Chính nó là kẻ hôm trước đạp nát hang ổ của bọn ḿnh đấy!

Con thứ hai cũng hùa theo:

- Nhân lúc nó c̣n đang ngủ, bọn ḿnh nhào lên tẩn nó một trận đi!

- Tuyệt đối không được! - Con kiến đầu đàn lắc đầu - Cứ mặc kệ nó đi, người ta nói ba đánh một không chột cũng què. Con voi này chỉ ở có một ḿnh, c̣n đang mất cảnh giác, ba chúng ta xông lên đánh là chơi không đẹp.

- !!!

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 02:08.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02486 seconds with 8 queries