VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hi (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Đến gi vẫn chưa được ra trường (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1546744)

troopy 11-25-2021 11:24

Đến gi vẫn chưa được ra trường
 
1 Attachment(s)
T chạy vo lớp với gương mặt ướt đẫm nước mắt, c gio lo lắng hỏi: "Chuyện g đ xảy ra thế?".

Đến gi vẫn chưa được ra trường - 1T tht tht hỏi:

- Mọi người bảo phải đến năm 18 tuổi con mới được ra khỏi trường. C phải l sự thật khng c?

C gio thở pho:

- Cứ tưởng chuyện g to tt lắm. C phải ở trường đến tận năm 60 tuổi nhưng vẫn chưa thm khc nữa đy ny.

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 02:17.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04941 seconds with 8 queries