VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Sau một tin nhắn, chồng đau hơn hoạn khi biết mọc cả rổ sừng (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1546749)

troopy 11-25-2021 11:51

Sau một tin nhắn, chồng đau hơn hoạn khi biết mọc cả rổ sừng
 
1 Attachment(s)
Chồng biết vợ có thai th́ vô cùng vui mừng, anh muốn báo tin vui nên lấy điện thoại của vợ nhắn "Tôi đă có thai" và gửi cho tất cả mọi người.

Được một lúc, mẹ vợ trả lời: "Sao nói là chồng không sinh được, con lại quan hệ với thằng nào?".

Anh rể trả lời: "Cô tính xử lư thế nào?".

Tiếp theo là bạn thân nhắn: "Tao đă khuyên mày bao nhiêu lần rồi, bảo đừng đi chơi bậy nữa mà mày không nghe tao, thế chồng mày biết chưa?".

Tiếp theo, một người bạn thân nhắn tin: "Chúng ta đă nửa năm không gặp nhau, cô đừng đổ lên đầu tôi".

Đồng nghiệp nhắn: "Không phải chứ? Mới 2 ngày mà".

Cấp trên trả lời: "Tôi cho cô 10 triệu đồng, cô nghỉ ngơi một thời gian đi".

Khách hàng nhắn tin: "Được rồi, cô đừng hù dọa tôi. Ngày mai cô tới nhà tôi, chúng ta sẽ kư hợp đồng".

Một người lạ nhắn: "Cô ly dị, chúng ta sẽ giữ đứa bé".

Một người lạ khác nhắn: "Hôm đó c̣n có giám đốc, không phải cô tính nói là của tôi chứ?".

Và một người lạ khác nhắn: "Đừng đùa chứ, tôi đă phẫu thuật triệt sản".

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 11:45.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02597 seconds with 8 queries