VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   Ẩn số khoản tiền 1.318 tỷ đồng chênh tài sản: Ông Vũ nói đă trả, bà Thảo tuyên bố chưa? (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1571434)

Cupcake01 01-14-2022 03:35

Ẩn số khoản tiền 1.318 tỷ đồng chênh tài sản: Ông Vũ nói đă trả, bà Thảo tuyên bố chưa?
 
1 Attachment(s)
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tuyên bố phía ông Vũ chưa trả bất kỳ đồng nào theo bản án ly hôn đang khiến dư luận hoang mang v́ phía Trung Nguyên thông báo đă trả đủ từ tháng 5/2021.

Chỉ vài giờ sau khi tin tức Viện kiểm sát nhân dân Tối cao ra quyết định xem xét huỷ bản án ly hôn với ông Đặng Lê Nguyên Vũ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đă có chia sẻ mới nhất trên trang cá nhân vào tối ngày 13/1. Điều bất ngờ là trong nội dung chia sẻ này, bà Thảo khẳng định "chưa nhận được bất kỳ khoản thanh toán theo quyết định thi hành án nào theo bản án ly hôn".

Đáng nói, thông tin này hoàn toàn mâu thuẫn với phát ngôn mà phía Trung Nguyên từng đưa ra trước truyền thông hôm 24/5/2021.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1642131315
Bài đăng trên trang cá nhân tối ngày 13/1 của bà Lê Hoàng Diệp Thảo khiến dư luận hoang mang v́ những thông tin bất ngờ.

Cụ thể, vào tháng 5/2021, thông cáo của Tập đoàn Trung Nguyên nêu rơ ông Đặng Lê Nguyên Vũ đă thi hành xong toàn bộ nghĩa vụ thanh toán chênh lệch tài sản cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo và không c̣n thi hành thêm bất kỳ nội dung nào khác.

Theo quyết định Giám đốc thẩm của Ṭa án Nhân sân Tối cao về vụ tranh chấp hôn nhân giữa ông Vũ và bà Thảo, ông Vũ phải thanh toán cho bà Thảo số tiền chênh lệch về giá trị tài sản thực nhận so với giá trị tài sản được chia là 1.318 tỷ đồng. So với bản án phúc thẩm ngày 5/12/2019, ông Vũ phải thanh toán thêm cho bà Thảo 127 tỷ đồng.

Việc thực hiện nghĩa vụ của ông Vũ được chia thành hai đợt. Ngày 13/1/2020, ông Vũ đă nộp số tiền 1.191 tỷ đồng; và mới nhất vào ngày 20/5/2021, ông nộp thêm 127 tỷ đồng.

Ngày 24/5/2021, sau khi trả nốt 127 tỷ cho vợ cũ, ông Đặng Lê Nguyễn Vũ tuyên bố đă chính thức sở hữu toàn bộ cổ phần tại các công ty thuộc Tập đoàn Trung Nguyên.

Cuối thông cáo, Tập đoàn Trung Nguyên khẳng định, Nhà sáng lập, Chủ Tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đă chính thức sở hữu toàn bộ cổ phần tại các công ty thuộc Tập đoàn Trung Nguyên. Đồng thời, bà Thảo không c̣n tư cách cổ đông tại Trung Nguyên và tại bất kỳ công ty nào thuộc tập đoàn này.

VietBF @ Sưu tầm


All times are GMT. The time now is 07:47.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2022
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03792 seconds with 8 queries