VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Thuộc tính của vàng (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1571547)

troopy 01-14-2022 12:06

Thuộc tính của vàng
 
1 Attachment(s)
Trong giờ thực hành môn hoá học thầy giáo nói về các tính chất của vàng:
– Ngoài các tính chất dễ thấy của vàng như: có vẻ ngoài sáng bóng, kéo nhiệt tốt, điện tốt. Em nào cho tôi biết vàng c̣n có tính chất hoá học nào nữa?
Thấy Tũn đă gà gật thầy gọi lên bảng hỏi:
– Tũn em hăy cho biết vàng c̣n có tính chất nào nữa hả?
– Thưa thầy vàng c̣n có thuộc tính dễ bay hơi nữa ạ.
– Em chắc chứ?
– Dạ chắc. Không tin th́ thầy thử để một cục vàng ra ngoài đường xem.
– !?!

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 07:51.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2022
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03112 seconds with 8 queries