VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hi (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   C đng hay tr đng? (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1571549)

troopy 01-14-2022 12:08

C đng hay tr đng?
 
1 Attachment(s)
C gio mầm non mang một tập giấy vẽ hnh con vịt cầm . C dặn t con vịt mu vng v t mu xanh da trời cho ci . Cả lớp đều ngoan ngon vng lời, trừ b Pinky. C gio cầm bi t mu của Pinky, nhu my hỏi:
- Ny Pinky, em đ bao giờ nhn thấy con vịt no mu xanh da trời chưa?
- Dạ chưa ạ! c b đp.
C gio hỏi tiếp:
- Thế tại sao em lại t vịt mu xanh?
Pinky nhn vai:
- Vậy c đ bao giờ nhn thấy con vịt no c thể cầm chưa ạ?

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 08:15.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2022
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02482 seconds with 8 queries