VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hi (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Thầy gio pro (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1571550)

troopy 01-14-2022 12:10

Thầy gio pro
 
1 Attachment(s)
Thầy gio bước vo lớp. Quần o xộc xệch. Mặt hằm hằm. Cả lớp lo lắng. Vo cửa lớp, thầy rt chiếc dp phải nm bay v xuống gc tri cuối lớp.
Cả lớp sợ. Thầy rt tiếp chiếc dp tri ra nm. Dp bay vo xuống gc phải của lớp.
Cả lớp run. Tiến lại gần bảng, thầy hỏi:
- Thế no, cc c, cc cậu c sợ khng, hả?
- Thưa thầy... sợ, sợ lắm ạ.
Cả lớp đồng thanh.
- Thế vẫn chưa sợ bằng đại chiến thế giới lần thứ hai. Cc em lấy bt, vở ra học bi mới: "Đại chiến Thế Giới lần thứ 2".

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 05:24.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2022
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.05295 seconds with 8 queries