VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Cách vào đề bá đạo của thầy giáo (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1571552)

troopy 01-14-2022 12:12

Cách vào đề bá đạo của thầy giáo
 
1 Attachment(s)
Đầu giờ toán, thầy giáo ra câu đố dành cho cả lớp.
- Thầy hỏi các em, ăn cắp nhạc th́ gọi là ǵ?
- Thưa thầy là đạo nhạc ạ!
- Thế ăn cắp ư tưởng là ǵ?
- Là đạo ư tưởng ạ!
- Ăn cắp thơ gọi là ǵ?
- Là đạo thơ ạ!
- Vậy c̣n ăn cắp răng?
Cả lớp ngơ ngác nh́n nhau...
- Các em mở sách, hôm nay chúng ta sẽ học... ''đạo hàm''.

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 03:58.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2022
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03253 seconds with 8 queries