VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hi (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Đừng hỏi như thế trong bữa tối! (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1571553)

troopy 01-14-2022 12:14

Đừng hỏi như thế trong bữa tối!
 
1 Attachment(s)
Một cậu b hỏi bố: "Bố ơi, chng ta c thể ăn bọ xt khng ạ?"
- Gớm qu! Đừng ni về điều ny trong bữa tối- bố cậu trả lời.
Ăn tối xong, người cha thủ thỉ: "No, con trai muốn hỏi g no?".
- Ồ, khng c g ạ!

- Cậu b nhỏ nhẹ: "Vừa rồi c một con bọ xt trong bt canh của bố, nhưng giờ th n khng cn nữa".

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 14:09.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2022
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03142 seconds with 8 queries