VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Viet Oversea|Tin Hải Ngoại (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=186)
-   -   B Kimberly Hồ bị cư dn Westminster chnh thức nộp chữ k bi nhiệm (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1571577)

vuitoichat 01-14-2022 14:44

B Kimberly Hồ bị cư dn Westminster chnh thức nộp chữ k bi nhiệm
 
1 Attachment(s)

Theo như vo sng Thứ Năm, 13 Thng Ging vừa qua c nhiều cư dn đến Ta Thị Chnh Westminster để nộp hng ngn chữ k cho thỉnh nguyện thư ku gọi bi nhiệm nữ Nghị Vin Kimberly Hồ, đại diện Địa Hạt 3.

https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1642171466
Nhn vin thnh phố đếm chữ k của cử tri k thỉnh nguyện thư ku gọi bi nhiệm Nghị Vin Kimberly Hồ. (Hnh: Thiện L/Người Việt)

Theo luật của tiểu bang California, để c thể tiến hnh bi nhiệm một dn cử địa phương, người ku gọi k thỉnh nguyện thư phải xin đủ chữ k.

Thống k dn số cho biết thnh phố Westminster hiện nay c gần 91,000 cư dn, v c bốn địa hạt. Địa Hạt 3 do Nghị Vin Kimberly Hồ đại diện ước tnh c khoảng 20,000 cư dn.

Luật của California cho biết số chữ k cần để tổ chức bầu cử bi nhiệm một dn cử địa phương của một địa hạt c từ 10,000 đến 50,000 cư dn l 20%, v c thời hạn l 120 ngy để thu thập đủ chữ k.

V vậy, những người ku gọi k thỉnh nguyện thư cần 20% chữ k của cử tri sống trong Địa Hạt 3 để tổ chức bầu cử bi nhiệm Nghị Vin Kimberly Hồ.

Nhn vin thnh phố cho biết họ đang đếm chữ k v sẽ gửi ln Cơ Quan Bầu Cử Orange County để gim định, nhưng chưa ni r c tổng cộng bao nhiu chữ k.

Những người ku gọi k thỉnh nguyện thư cho hay họ thu thập được hơn 4,000 chữ k của cư dn trong Địa Hạt 3.

Một dn cử khc của Westminster cũng đang bị đề nghị bi nhiệm l Ph Thị Trưởng Carlos Manzo, nhưng chưa hết thời hạn để cư dn xin chữ k cho thỉnh nguyện thư. [đ.d.]


All times are GMT. The time now is 09:13.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2022
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02982 seconds with 8 queries