VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Bác sĩ lặng lẽ kư tên lên gan rồi cấy ghép cho bệnh nhân bị loại khỏi nghề vĩnh viễn (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1571595)

vuitoichat 01-14-2022 15:47

Bác sĩ lặng lẽ kư tên lên gan rồi cấy ghép cho bệnh nhân bị loại khỏi nghề vĩnh viễn
 
3 Attachment(s)
Theo như vị bác sĩ Simon Bramhall đă kư tên vào gan của bệnh nhân rồi cấy ghép, khiến sổ đăng kư y tế của nước Anh đă xoá bỏ tên của v́ bác sĩ này do “vi phạm nhân phẩm và quyền tự chủ” của bệnh nhân một cách nghiêm trọng.

Tháng 2/2013 và tháng 8/2013, bác sĩ Bramhall đă dùng máy chùm tia laser Argon để khắc tên viết tắt dài 4cm của ḿnh lên lá gan được ghép cho 2 bệnh nhân trong lúc phẫu thuật.
Hôm 10/1, toà phán rằng Bramhall nên bị loại khỏi sổ đăng kư y tế v́ hành động “bắt nguồn từ sự kiêu ngạo nghề nghiệp” này. Dù không gây ra tổn thương lâu dài về thể chất, song 2 bệnh nhân của ông đă phải chịu tổn thương đáng kể về mặt tinh thần. Theo toà, vốn là vị bác sĩ “có nhân cách tốt”, nhưng Bramhall lại “vi phạm nhân phẩm và quyền tự chủ” của bệnh nhân một cách nghiêm trọng.
Bất ngờ thay, Bramhall và cộng sự là Fionn Murphy lại viết hẳn một cuốn tiểu thuyết mang tên Người viết thư xoay quanh câu chuyện chữ kư và mô tả nó là sự kiện “thay đổi mọi thứ”. Trang tác giả mô tả Bramhall là “một bác sĩ phẫu thuật xuất thân từ Bệnh viện Queen Elizabeth”, “một chuyên gia tư vấn cao cấp về cấy ghép gan”. Sách hiện không được bán trên trang Amazon.


All times are GMT. The time now is 09:01.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2022
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03795 seconds with 8 queries