VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 2 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   NẾU KHOA HỌC MÀ KHÔNG CHO ĐẶT CÂU HỎI TH̀ KHÔNG PHẢI KHOA HỌC MÀ CHỈ LÀ SỰ TUYÊN TRUYỀN. (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1571607)

luyenchuong3000 01-14-2022 16:22

NẾU KHOA HỌC MÀ KHÔNG CHO ĐẶT CÂU HỎI TH̀ KHÔNG PHẢI KHOA HỌC MÀ CHỈ LÀ SỰ TUYÊN TRUYỀN.
 
1 Attachment(s)
NẾU KHOA HỌC MÀ KHÔNG CHO ĐẶT CÂU HỎI TH̀ KHÔNG PHẢI KHOA HỌC MÀ CHỈ LÀ SỰ TUYÊN TRUYỀN.
Trong 3 ngày 11,12 và 13/01/2022 th́ số nhiễm bệnh, số tử vong, tổng số dân như sau:
California số nhiễm 315.779 người, số tử vong 350 người với dân số 39.512.223 người
Texas số nhiễm 200.914 người, số tử vong 369 người với dân số 28.995.881 người
Florida số nhiễm 175.028 người, số tử vong 25 người với dân số 21.477.737 người
New York số nhiễm 177.522 người, số tử vong 690 người với dân số 19.453.561 ngườihttps://www.vietbf.com/forum/attachm...0&d=1642177373
Điều này cho thấy số lây nhiễm so với dân số không khác nhau nhiều nhưng số tử vong ở Florida thấp không thể tưởng tượng chỉ 25 người 0.014%. Rơ ràng buộc đeo mask bất cứ ở đâu, giăn cách, bắt chích ngừa khắc khe… của các tiểu bang thuộc đảng Dân Chủ chỉ là sự độc tài mà thôi. Tiểu bang New York luật lệ khắt khe để tránh lây nhiễm th́ số lây nhiễm cao hơn Florida và số tử vong nhiều nhất mà dân số ít hơn Florida trên 2 triệu người. Riêng tiểu bang Florida rất thoáng, người dân được tự do tự ḿnh thấy điều ǵ đúng th́ sẵn sàng thi hành. Ngoài ra vấn đề khoa học mà những giới khoa bảng bằng cấp cao chót vót tự xưng “tôi là khoa học th́ phải theo tôi” như Tiến Sĩ Fauci rơ ràng có sự áp đặt và ngụy biện. Một tay thể thao nỗi tiếng của Mỹ phát biểu “nếu khoa học mà không cho người ta đặt câu hỏi th́ không c̣n là khoa học mà chỉ là sự tuyên truyền mà thôi.” (“If science can’t be questioned, it’s not science anymore; it’s propaganda and that’s the truth,” Aaron Rodgers said).
Cuối cùng con biến thể Omicron không nguy hiểm như biến thể Delta và có thể tạm kết luận có chủng ngừa hay không th́ cũng không khác nhau bao nhiêu và rơ ràng truyền thông cánh tả đă bóp méo sự thật tuyên truyền rằng Florida bị nhiễm bệnh nặng v́ sự tự do không bắt buộc đeo Mask và không kiểm soát người dân như tiểu bang California, New York… Bọn nhà báo cánh tả này la điếc con ráy làm người dân hoang mang lo sợ mắng mỏ, mạt sát những người không chủng ngừa mà họ có vài lư do riêng như tôn giáo, sức khỏe, sợ chủng ngừa có phản ứng phụ…
LM ngày 14/01/2022

hoanglan22 01-14-2022 16:37

Chích hay không chích cũng vậy .Chích mũi thứ nhất th́ thuốc chống con covi ,rồi nó biến thể thêm một loại thuốc khác đi vào rồi đợt 3 cứ thế mà nàm .Những thuốc kháng sinh vào nhiều trong cơ thể nó đánh nhau , cơ thể con người chịu không nổi th́ lên bàn thờ . Thủ trưởng nhà ta chắc cũng vậy:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

phokhuya 01-14-2022 17:09

Khoa Học của "Bồn Lừa" là loại khoa học bừa băi làm ǵ có chuyện chứng minh. Tụi nó đă công bố rồi mà. Mỗi tháng sẽ cho ra ḷ 500 trang, sau 76 năm khoa học sẽ chứng minh tất cả. :animated-laughing-i:animated-laughing-i

anhhaila 01-14-2022 20:22

Fao câu là khoa học , không tin fao câu là không tin khoa học ...nhất fao câu , nh́ đầu cánh , dân nhậu tin fao câu nhất .

:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i


All times are GMT. The time now is 13:52.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2022
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03734 seconds with 8 queries