VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Câu chuyện bậy bạ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1642365)

goodidea 06-22-2022 11:49

Câu chuyện bậy bạ
 
1 Attachment(s)
* Một phụ nữ gọi điện cho bạn gái:

- Mery, tớ đang buồn quá! Hôm qua, nhà tớ có mấy ông khách đến chơi, và chồng tớ nổi hứng lên kể ngay một câu chuyện vui cười cực kỳ bậy bạ. Tớ đành phải tống cổ anh ấy ra ngoài.

- Cậu làm thế là đúng!

- Đă đành, nhưng khách khứa cũng ra theo anh ấy cả để nghe nốt câu chuyện đó.

* Ông Malinov hỏi bà Koval:

- Khi trong bụng hoàn toàn không có ǵ, bà có thể ăn được mấy cái bánh ḿ?

- 4 cái, - bà Koval đáp.

- Không thể có chuyện như vậy.

- Tại sao?

- V́ khi ăn hết cái bánh đầu tiên, trong bụng bà đă không c̣n “hoàn toàn không có ǵ” nữa.

- Vui cười hay quá! - bà Koval reo lên và lập tức đến nhà bạn gái.

- Khi trong bụng hoàn toàn không có ǵ, cậu có thể ăn được mấy cái bánh ḿ?

- 5 cái.

- Chán thật, bà Koval buồn rầu nói.

- Tại sao vậy? - bà bạn ngạc nhiên.

- V́ nếu cậu trả lời là “4”, có phải tớ kể cho cậu nghe một chuyện vui cười rất hay không.

VietBF©sưu tập


All times are GMT. The time now is 21:59.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2022
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03013 seconds with 8 queries