VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   Có 2.100 tỷ trong tài khoản, sao Tân Hoàng Minh chưa trả cho nhà đầu tư (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1642820)

Hanna 06-23-2022 04:25

Có 2.100 tỷ trong tài khoản, sao Tân Hoàng Minh chưa trả cho nhà đầu tư
 
1 Attachment(s)
Lănh đạo Tân Hoàng Minh thông tin Tập đoàn đă gom được 2.100 tỷ đồng nhưng chưa thể trả tiền cho nhà đầu tư do chưa nhận được văn bản hướng dẫn cụ thể từ C03.
Ngày 22/6, Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh tiếp tục có buổi trao đổi với đại diện các nhà đầu tư trái phiếu cập nhật t́nh h́nh xử lư các vấn đề liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn này.

Tại cuộc họp, ông Vũ Đ́nh Luyện, Phó Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, cho biết, đến ngày 22/6, số tiền tập đoàn này nộp vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) - C03 mở tại Kho bạc Nhà nước là 2.100 tỷ đồng, vượt 20% so với kế hoạch ban đầu.

Lănh đạo Tân Hoàng Minh đánh giá trên cơ sở số tiền đă thu được, tập đoàn này sẽ tiếp tục nỗ lực để thực hiện mục tiêu trong tháng 7 là thu xếp được khoảng 50-60%. Lănh đạo Tân Hoàng Minh thông tin Tập đoàn đă gom được 2.100 tỷ đồng nhưng chưa thể trả tiền cho nhà đầu tư do chưa nhận được văn bản hướng dẫn cụ thể từ C03.
Ngày 22/6, Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh tiếp tục có buổi trao đổi với đại diện các nhà đầu tư trái phiếu cập nhật t́nh h́nh xử lư các vấn đề liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn này.

Tại cuộc họp, ông Vũ Đ́nh Luyện, Phó Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, cho biết, đến ngày 22/6, số tiền tập đoàn này nộp vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) - C03 mở tại Kho bạc Nhà nước là 2.100 tỷ đồng, vượt 20% so với kế hoạch ban đầu.

Lănh đạo Tân Hoàng Minh đánh giá trên cơ sở số tiền đă thu được, tập đoàn này sẽ tiếp tục nỗ lực để thực hiện mục tiêu trong tháng 7 là thu xếp được khoảng 50-60%.


All times are GMT. The time now is 22:18.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2022
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03524 seconds with 8 queries