VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   School | Kiến thức (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=88)
-   -   Whippersnapper nghĩa là ǵ? (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1642873)

nguoiduatinabc 06-23-2022 07:07

Whippersnapper nghĩa là ǵ?
 
1 Attachment(s)
Whippersnapper được cho là xuất hiện vào những năm 1600 tại Anh.

Ban đầu được sử dụng với một ư nghĩa hoàn toàn trái ngược.

https://intermati.com/forum/attachme...1&d=1655968025

Định nghĩa:

Cambridge Dictionary định nghĩa whippersnapper là từ để chỉ người trẻ tuổi tỏ ra tự tin thái quá và không tôn trọng người khác, đặc biệt người lớn tuổi.

Whippersnapper được cho xuất hiện vào những năm 1600 tại Anh, là biến thể của whip-snapper, từ để chỉ những âm thanh không quan trọng hoặc không mang lại giá trị đặc biệt. Thời kỳ này, người lớn thường dùng whippersnapper để chỉ những người trẻ tuổi không có tham vọng hoặc dễ bỏ cuộc.

Sau nhiều năm, whippersnapper lại được dùng để chỉ những người trẻ tuổi bốc đồng hoặc quá tham vọng.

Ứng dụng của từ whippersnapper trong tiếng Anh:

- Some young whippersnapper tossed candy wrappers on the sidewalk.

Dịch: Vài người trẻ tuổi bốc đồng đă vứt vỏ kẹo trên vỉa hè.

- I'm not going to have some young whippersnapper come round here and tell me what to do!

Dịch: Tôi sẽ không bao giờ để một thanh niên tự tin thái quá đến đây và dạy tôi phải làm những ǵ.


All times are GMT. The time now is 04:06.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2022
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03116 seconds with 8 queries