VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Ăn kiêng (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1642978)

goodidea 06-23-2022 11:35

Ăn kiêng
 
1 Attachment(s)
Ăn kiêng

Thưa bác sĩ - người đàn ông nặng khoảng hơn một tạ nói - tôi đă thử theo tất cả các chế độ ăn kiêng mà tôi vẫn không sao giảm được. Tôi rất mặc cảm về chuyện này.

- Vậy chỉ c̣n một cách - bác sĩ đáp - là ông hăy đến gặp một chuyên gia phân tích tâm lư.

- Bác sĩ cho rằng một chuyên gia phân tích tâm lư sẽ giúp tôi giảm được cân?

- Tất nhiên là không. Nhưng ông ta sẽ t́m được cách khiến ông chẳng những hết mặc cảm, mà c̣n lấy làm tự hào v́ ḿnh béo ph́.

**********************

Một anh chàng triết lư với bạn:

- Cậu biết không, hôn nhân là chiến thắng của óc tưởng tượng đối với sự thông minh, c̣n tái hôn…

- Tái hôn th́ là ǵ?

- Là chiến thắng của hy vọng đối với kinh nghiệm…

VietBF©sưu tập


All times are GMT. The time now is 03:30.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2022
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03459 seconds with 8 queries