VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Lư do ông chồng mất trí nhớ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1642979)

goodidea 06-23-2022 11:37

Lư do ông chồng mất trí nhớ
 
1 Attachment(s)
Một cặp vợ chồng đang ngồi chuẩn bị tiền ĺ x́ cho con, bỗng chồng nói:

- Vợ này, đêm qua anh nằm mơ gặp một cô tiên đấy!
Vợ cười:

- Giao thừa gặp tiên là may lắm đấy, thế cô tiên có nói ǵ với anh không?

- Có, cô tiên cho chồng một điều ước! - Ông chồng đáp.

Vợ hỏi :

- Thế chồng ước ǵ?

- Cô tiên hỏi anh có hai điều: 'Con muốn Tết này con có thêm vợ hay muốn một trí nhớ tốt?'.

Vợ nghiến răng:

- Thế anh chọn ǵ?

Chồng găi đầu;

- Anh không nhớ nữa.

- !!!

***************

Một anh chàng triết lư với bạn:

- Cậu biết không, hôn nhân là chiến thắng của óc tưởng tượng đối với sự thông minh, c̣n tái hôn…

- Tái hôn th́ là ǵ?

- Là chiến thắng của hy vọng đối với kinh nghiệm…

VietBF©sưu tập


All times are GMT. The time now is 23:47.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2022
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02579 seconds with 8 queries