VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hi (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Nhổ răng 3 pht (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1662085)

troopy 08-05-2022 15:05

Nhổ răng 3 pht
 
1 Attachment(s)
Một anh chng vo gặp bc sĩ v nhờ nhổ một chiếc răng bị su.
Anh ta hỏi bc sĩ :
- Nhổ một ci răng hết bao nhiu tiền vậy bc sĩ? ????
- 5 triệu, thưa anh. ????
- Trời đất, nhổ nhoằng một ci, c chưa đến 3 pht m tận 5 triệu? ????
- Nếu anh muốn lu hơn th ti sẽ nhổ từ từ cũng được. ????

VietBFsưu tập


All times are GMT. The time now is 14:29.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2022
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03419 seconds with 8 queries