VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Chồng chết cóng ở thiên đàng v́ tiết hạnh của vợ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1662094)

goodidea 08-05-2022 15:21

Chồng chết cóng ở thiên đàng v́ tiết hạnh của vợ
 
1 Attachment(s)
Một linh hồn bay lên trời, ông ta được vị thần dẫn đi nhận pḥng.

Ở đây, mỗi pḥng đều có một chiếc đồng hồ lớn nhưng tốc độ của chúng lại hoàn toàn khác nhau. Linh hồn ṭ ṃ hỏi:

- Tại sao đồng hồ ở đây cái chạy nhanh, cái lại chạy chậm thế?

Vị thần đáp:

- Đồng hồ ở đây chạy theo mức độ phóng túng của vợ các ông ở dưới trần gian.

Nhận pḥng xong, thấy ớn lạnh v́ chiếc quạt chạy ào ào trên trần, linh hồn đề nghị:

- Thần làm ơn giảm bớt tốc độ quạt trần, nếu không con chết cóng mất.

- Không được! – vị thần dứt khoát trả lời – Cái đó đâu phải quạt trần, đồng hồ của vợ ngươi đấy chứ!

- !!!

VietBF©sưu tập


All times are GMT. The time now is 09:14.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2022
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03005 seconds with 8 queries