VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hi (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Tắt đn để giữ đng lời thề với chồng (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1662098)

goodidea 08-05-2022 15:28

Tắt đn để giữ đng lời thề với chồng
 
1 Attachment(s)
Sau một trận ci v kịch liệt, vợ ni với chồng: "Thề c trời đất, khng bao giờ ti nhn mặt anh nữa".

Anh chồng năn nỉ mi m vợ cứ im lặng.

Cho đến tối, lc vo phng ngủ, anh lại tỉ t:

- Anh đ giải thch với em đủ điều, lẽ no em cn giận anh, quay lại xem no.

C vợ lc đ mới ni nhỏ:

- Anh tắt đn đi, em lỡ thề l khng nhn mặt anh rồi.

VietBFsưu tập


All times are GMT. The time now is 10:13.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2022
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03014 seconds with 8 queries