VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 2 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   TĐ FLORIDA ĐANG ĐƯA DI DÂN BẤT HỢP PHÁP TỚI GẦN NHÀ BIDEN? (Video) (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1681476)

CaoLanh 09-20-2022 17:14

TĐ FLORIDA ĐANG ĐƯA DI DÂN BẤT HỢP PHÁP TỚI GẦN NHÀ BIDEN? (Video)
 
1 Attachment(s)
https://i.ibb.co/qWBvdkr/Screen-Shot...9-15-at-3.webp

Di dân lậu của Biden bước ra khỏi máy bay tại Martha’s Vineyard tuần qua.


TĐ FLORIDA ĐANG ĐƯA DI DÂN BẤT HỢP PHÁP TỚI GẦN NHÀ BIDEN? (Video)Sep. 20, 2022


Tran MaicoUSA YouTube


.

CaoLanh 09-20-2022 17:16

DeSANTIS AIRLINES

Bringing the Border to You!

https://i.ibb.co/kJ2H7Gq/61j-BIpia-LTL-AC-UL320.jpg

anhhaila 09-20-2022 17:21

Quote:

Originally Posted by CaoLanh (Post 4570573)
DeSANTIS AIRLINES

Bringing the Border to You!

Cám ơn hai Thống Đốc của Florida và Texas đă đưa di dân bất hợp pháp đến với ṿng tay 'dung chấp' đầy ḷng nhân đạo của các chính trị gia vơ mồm dân chán .


:animated-applause-s:animated-applause-s:animated-applause-s

CaoLanh 09-20-2022 17:25

https://i.ibb.co/MnRzJ0c/61f8-5h5-Y7-L-AC-UL320.jpghttps://i.ibb.co/ngMxHpn/index.jpghttps://i.ibb.co/093wYDz/index2.png

chino_00759 09-20-2022 18:11

Moving the Border to BIEN YARD.

dphannguyen 09-20-2022 21:44

Let's go Brandon

phokhuya 09-22-2022 14:05

Đảng khốn nạn cùng với những tên RINO's khốn kiếp đă họp kín và thông qua dự luật cho phép di dân bất hợp pháp được đi bầu. Hiện tại th́ vẫn c̣n giới hạn ở cấp tiểu bang, nhưng không lâu sẽ không c̣n giới hạn nữa. Và đó cũng là câu cả trời tại sao cửa biên giới được mở rộng.
Âm binh đă không c̣n linh như năm 2020 nữa, bây giờ họ phải gọi cả cô hồn sống đền tiếp tay. Đây là những lá phiếu không giới hạn, v́ không thể kiểm tra danh tánh, nguồn gốc. Nước Mỹ rồi sẽ ra sao khi c̣n những tên mặt người dạ thú đang làm luật.
:mad::mad:


All times are GMT. The time now is 16:02.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2022
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04152 seconds with 8 queries