VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 2 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   TT Trump đă đúng khi nói về Mike Pence (Tựa đă được thay đổi) (Video) (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1682391)

CaoLanh 09-22-2022 16:39

TT Trump đă đúng khi nói về Mike Pence (Tựa đă được thay đổi) (Video)
 
1 Attachment(s)

TT Trump đă đúng khi nói về Mike Pence (Tựa đă được thay đổi)(Tựa của Tran Maico USA:"NEW YORK KIỆN, Đ̉I PHẠT 4 CHA CON TT TRUMP $250 TRIỆU!")

Sep. 22, 2022


Luật sư Tran Maico USA YouTube

(2 phút, 30 giây (02:30) đầu tiên là phần cầu nguyện)Đặc biệt từ 10:21 đến 15:18, Tran Maico chỉ rơ TT Trump đă có nhận định đúng về Mike Pence trong vai tṛ của ông ấy tại quốc hội vào ngày 6 tháng Giêng năm 2021:"Ông ta hoàn toàn có quyền bác bỏ phiếu đại cử tri tại các tiểu bang có thưa kiện về gian lận bầu cử, nhưng ông ta không đủ can đảm để làm điều nầy."
Các bác có thể xem chi tiết hơn tại: "Hạ viện thông qua dự luật bầu cử khiến việc bác bỏ kết quả tổng thống trở nên khó khăn hơn", link:https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1682388
.

anhhaila 09-22-2022 16:50

Tội phạm ở New York tăng như hỏa tiển không lo chỉ biết rượt đuổi cắn càn bờ giậu.

:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

phokhuya 09-22-2022 19:20

Quote:

Originally Posted by anhhaila (Post 4571799)
Tội phạm ở New York tăng như hỏa tiển không lo chỉ biết rượt đuổi cắn càn bờ giậu.

:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

Trong mùa dịch th́ đă có bao nhiêu tên tội phạm được thả ra? Và rồi th́ giữa đám này và những bàn tay đen có những thỏa thuận ngầm như thế nào? Chúng muốn dân chúng phải sống trong cảnh hồi hộp từng ngày, và là một kiểu khủng bố mà đảng CS Quốc Tế luôn dùng để trị dân. :mad::mad:

CaoLanh 09-22-2022 19:29

Cựu phó tổng thống, thiếu tướng tư lệnh Không quân VNCH Nguyễn Cao Kỳ được mua với giá 3 triệu đô la.


Mike Pence, 3 tỉ?

hoathuidit 09-23-2022 14:14

thằng đần già mất dạy vô giáo dục tổng thống cái quần què . Gia đ́nh tổ tông tao cũng giống vậy

vvan44 09-23-2022 14:31

Quote:

Originally Posted by hoathuidit (Post 4572312)
thằng đần già mất dạy vô giáo dục tổng thống cái quần què . Gia đ́nh tổ tông tao cũng giống vậy

ai lạc vào đây vậy ta:animated-laughing-i

yenco88 09-23-2022 19:08

Quote:

Originally Posted by vvan44 (Post 4572321)
ai lạc vào đây vậy ta:animated-laughing-i


dnguyen1 09-23-2022 23:29

Quote:

Originally Posted by vvan44 (Post 4572321)
ai lạc vào đây vậy ta:animated-laughing-i

xà mâu bị ngứa :animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

hoanglan22 09-24-2022 02:49

Quote:

Originally Posted by hoathuidit (Post 4572312)
thằng đần già mất dạy vô giáo dục tổng thống cái quần què . Gia đ́nh tổ tông tao cũng giống vậy

@hoathuidit ...quá đă hoathuidit KKK.... ai biểu nhà chú mày ngu:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

anhhaila 09-24-2022 03:22

Quote:

Originally Posted by hoanglan22 (Post 4572609)
@hoathuidit ...quá đă hoathuidit KKK.... ai biểu nhà chú mày ngu:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

:animated-applause-s:animated-applause-s:animated-applause-s

:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

dnguyen1 09-24-2022 03:34

Quote:

Originally Posted by hoanglan22 (Post 4572609)
@hoathuidit ...quá đă hoathuidit KKK.... ai biểu nhà chú mày ngu:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

1 dumbshit:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i


All times are GMT. The time now is 20:30.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2022
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04393 seconds with 8 queries