VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Breaking News | Tin Sốt (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=40)
-   -   TỐI CAO PHÁP VIỆN CHO PHÉP SỞ THUẾ VỤ IRS CHUYỂN BẢN THUẾ CỦA ÔNG CHO ỦY BAN HẠ VIỆN DO ĐẢNG DÂN CHỦ YÊU CẦU (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1707458)

florida80 11-23-2022 23:30

TỐI CAO PHÁP VIỆN CHO PHÉP SỞ THUẾ VỤ IRS CHUYỂN BẢN THUẾ CỦA ÔNG CHO ỦY BAN HẠ VIỆN DO ĐẢNG DÂN CHỦ YÊU CẦU
 
1 Attachment(s)
11/23

Tối cao pháp viện hôm thứ Ba đă bác bỏ yêu cầu của cựu Tổng thống Donald Trump nhằm ngăn chặn việc tiết lộ hồ sơ thuế của ông cho các nhà lập pháp Dân chủ tại hạ viện. Quyết định của tối cao pháp viện trong một phán quyết ngắn gọn ghi nhận không có thẩm phán nào phản đối có nghĩa là ủy ban tại hạ viện có thể tiếp cận các bản thuế trước khi đảng Cộng ḥa tiếp quản Hạ viện vào tháng Giêng. Tuy nhiên, ủy ban đă không cho biết họ dự kiến sẽ nhận được các tài liệu nhanh đến mức như thế nào. Sau khi nắm quyền kiểm soát, đảng Cộng ḥa dự kiến sẽ rút lại yêu cầu này. Đầu tháng này, chánh thẩm John Roberts đă tạm thời chặn ủy ban Ways and Means truy cập hồ sơ thuế của ông Trump trong khi ṭa án có quyết định chung theo yêu cầu của ông Trump. Bản khai thuế được bảo mật theo luật liên bang, nhưng có một số trường hợp ngoại lệ, một trong số đó cho phép chủ tịch ủy ban quốc hội yêu cầu.


All times are GMT. The time now is 08:17.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2022
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03747 seconds with 8 queries