VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Breaking News | Tin Sốt (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=40)
-   -   VIDEO: Đài ủng hộ Trump NEWSMAX đưa ra đoạn video 2-phút thừa nhận đă KHÔNG báo cáo sự thật về Dominion và Smartmatic (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1707742)

Family Guy 11-24-2022 09:52

VIDEO: Đài ủng hộ Trump NEWSMAX đưa ra đoạn video 2-phút thừa nhận đă KHÔNG báo cáo sự thật về Dominion và Smartmatic
 
1 Attachment(s)
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1669283117

Xem video tại đây:

https://www.msn.com/en-us/news/polit...2a7af7d864e040

Lời tiếng Việt:

"Kể từ những ngày bầu cử, nhiều khách mời, luật sư và các quan chức bầu cử đă xuất hiện trên đài Newsmax và đưa ra các ư kiến ​​cũng như tuyên bố về công ty phần mềm Smartmatic và Hệ thống máy bầu cử Dominion. Cả hai công ty cung cấp phần mềm và máy bỏ phiếu tại Hoa Kỳ và Newsmax muốn làm rơ phạm vi đưa tin của ḿnh và lưu ư rằng chúng tôi đă không báo cáo đúng sự thật một số tuyên bố về các công ty này.

Có một số sự thật mà người xem và độc giả của chúng tôi nên biết. Newsmax đă không t́m thấy bằng chứng nào cho thấy Dominion hoặc Smartmatic sở hữu phía bên kia hoặc có bất kỳ liên quan hiệp hội kinh doanh nào với nhau.

Chúng tôi cũng đă không có bằng chứng nào cho thấy Dominion sử dụng phần mềm Smartmatic hoặc ngược lại. Không có bằng chứng nào cho thấy Dominion hoặc Smartmatic sử dụng phần mềm hoặc lập tŕnh lại phần mềm để thao túng phiếu bầu trong cuộc bầu cử năm 2020.

Smartmatic đă tuyên bố rằng phần mềm của họ chỉ được sử dụng trong cuộc bầu cử năm 2020 ở Los Angeles, không được sử dụng ở bất kỳ bang chiến địa nào do chiến dịch tranh cử của Trump tranh chấp. Newsmax không có bằng chứng cho thấy ngược lại điều đó.

Dominion đă tuyên bố công ty không có mối quan hệ sở hữu với gia đ́nh Pelosi, gia đ́nh Feinstein, gia đ́nh Clinton, Hugo Chavez hoặc chính phủ Venezuela. Cả Dominion và Smartmatic đều không có bất kỳ mối quan hệ nào với George Soros (một Tỷ phú tài trợ lớn cho đảng Dân chủ).

Smartmatic là một công ty của Hoa Kỳ và không thuộc sở hữu của chính phủ Venezuela, Hugo Chavez, hoặc bất kỳ quan chức hoặc tổ chức nước ngoài nào. Smartmatic tuyên bố rằng họ không có hoạt động nào ở Venezuela, trong khi công ty thực hiện các dự án bầu cử ở Venezuela từ năm 2004 đến năm 2017, họ tuyên bố rằng họ chưa bao giờ được thành lập bởi Hugo Chavez, cũng như không có mối quan hệ tham nhũng nào với ông ấy hoặc chính phủ Venezuela.

Để biết thêm về điều này, vui ḷng truy cập trang web newsmax.com của chúng tôi để đọc các sự kiện về Dominion, Samrtmatic mà bạn nên biết."

Lời tiếng Anh:

"Since Election Day, various guests, attoneys, and elected officials have appeared on Newsmax and offered opinions and claims about Smartmatic and Dominion System. Both companies that offer voting software in the US and Newsmax would like to clarify its news coverage and note that it has not reported as true certain claims made about these companies.

There are several facts our viewers and readers should be aware of. Newsmax has found no evidence that either Dominion or Smartmatic owns the other or has any Business Association with each other.

We have no evidence that Dominion uses Smartmatic software or vice cersa. No evidence has been offered that Dominion or Smartmatic use software or reprogram software that manipulated votes in the 2020 election.

Smartmatic has stated that its software was only used in the 2020 elction in Los Angeles, was not used in any battleground state contested by the Trump campaign. Newsmax has no evidence to the contrary.

The Dominion has stated the company has no ownership relationship with the Pelosi family, the Feinstein family, the Clinton family, Hugo Chavez, or the government of Venezuela. Neither Dominion nor Smartmatic has any relationship with George Soros (a Billionaire who is a big donor of the Democratic party).

Smartmatic is a U.S. company and not owned by the Venezuelan government, Hugo Chavez, or any foreign official or entity. Smartmatic states that it has no operations in Venezuela, while the company đi election projects in Venezuela from 2004 to 2017 it stated it was never founded by Hugo Chavez, nor did it have a corrupt relationship with him or the Venezuelan government.

For more on this, please go to our website newsmax.com read facts about Dominion, Samrtmatic that you shoud know."

Family Guy 11-24-2022 09:56

Ǵ?... đài sản xuất TIN VỊT ... ra thừa nhận ḿnh cung cấp TIN VỊT ... cho đám VỊTnam xem nghe tin theo?

Hmm.... thế mới nói, loại VỊTnam th́ chỉ thích TIN VỊT.

quack quack quack ...


All times are GMT. The time now is 19:29.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2022
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03245 seconds with 8 queries