VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Chuyên gia Mỹ nêu lỗ hổng chính của Ukraina (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1707756)

nguoiduatinabc 11-24-2022 11:07

Chuyên gia Mỹ nêu lỗ hổng chính của Ukraina
 
1 Attachment(s)
Sự phụ thuộc quá mức của Ukraina vào dịch vụ Starlink của tỷ phú Mỹ Elon Musk có thể gây ra mối đe dọa cho chính quốc gia này. Hoạt động của dịch vụ này trên lănh thổ Ukraina phụ thuộc vào nguồn tài trợ bên ngoài và không bền vững.

Ngay từ đầu cuộc xung đột hồi tháng Hai năm nay, dịch vụ Internet của doanh nhân Elon Musk đă được người Ukraina và Lực lượng Vũ trang Ukraina sử dụng.

"Chính phủ của chúng tôi có thể hoạt động v́ Starlink ở trên đầu tôi. Đó là một bước ngoặt trong sự sống c̣n của chúng tôi".

https://intermati.com/forum/attachme...1&d=1669288038

Nhưng dịch vụ của Starlink ở Ukraina không hoàn toàn miễn phí, v́ ít nhất nó được trả một phần bởi Mỹ, Anh và Ba Lan, và như Iyengar viết, sự phụ thuộc của Kiev vào nguồn liên lạc quan trọng duy nhất có rủi ro nghiêm trọng, kể từ tháng 10 đă có trường hợp 1.300 thiết bị đầu cuối Starlink bị gián đoạn do thiếu kinh phí.

Nhà b́nh luận Rishi Iyengar tuyên bố rằng chính quyền Zelensky đă bắt đầu t́m kiếm các giải pháp thay thế trong trường hợp Musk quyết định không tài trợ cho dịch vụ của ḿnh nữa và Washington đang cố gắng phát triển một kế hoạch để tạo điều kiện cung cấp các dịch vụ tương tự trong tương lai.


All times are GMT. The time now is 00:05.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2022
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 3.05443 seconds with 8 queries