VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 2 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   Trung Quốc đă gửi cho Hunter Biden một viên kim cương 3 cara vào cùng thời điểm Joe Biden đang đánh cắp và di dời các tài liệu mật (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1730160)

kentto 01-22-2023 16:21

Trung Quốc đă gửi cho Hunter Biden một viên kim cương 3 cara vào cùng thời điểm Joe Biden đang đánh cắp và di dời các tài liệu mật
 
1 Attachment(s)
Trung Quốc đă gửi cho Hunter Biden một viên kim cương 3 cara vào cùng thời điểm Joe Biden đang đánh cắp và di dời các tài liệu mật.


Chủ tịch Giám sát Hạ viện James Comer (R-KY) đă tham gia cùng Maria Bartiromo sáng nay trên Sunday Morning Futures .

James Comer đă thả quả bom này trong cuộc phỏng vấn sáng nay.

Comer nói với Maria Bartiromo rằng Hunter Biden đă được tặng viên kim cương 3,2 carat từ Trung Quốc vào cùng thời điểm Joe Biden đang đánh cắp các tài liệu mật và chuyển chúng đến nhà và văn pḥng của anh ta.

Dân biểu James Comer: Đây không phải là cuộc điều tra phức tạp nhất hành tinh. Điều tra gia đ́nh Biden giống như theo dơi một con gấu đang chảy máu trong một cơn băo tuyết. Có bằng chứng ở khắp mọi nơi chỉ ra rằng gia đ́nh này đă tham gia vào các kế hoạch bán tài liệu mật gây ảnh hưởng trong nhiều thập kỷ. Và điều này rất đáng lo ngại. Và tôi nghĩ rằng người dân Mỹ đang cảm nhận được điều này với thực tế là những tài liệu này được lưu trữ ở rất nhiều địa điểm khác nhau. Có ai tin rằng những tài liệu mật đó khi rời khỏi văn pḥng Phó Tổng thống mà họ chỉ mang chúng đến nhiều địa điểm trên khắp bờ biển phía đông không?… Điều này rất đáng lo ngại…Hăy nh́n xem, chúng ta biết nhiều về viên kim cương hơn những ǵ tôi cần nói ngay bây giờ. Viên kim cương đó đă được trao cho Hunter vào khoảng thời gian những tài liệu này được vận chuyển đến các địa điểm khác nhau. Nó rất đáng lo ngại.

Gateway Pundit đă báo cáo về những món quà kim cương của Hunter Biden từ Trung Quốc trong nhiều năm nay.


<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="imzBSeI9Fh"><a href="https://www.thegatewaypundit.com/2021/11/new-report-gifts-given-hunter-biden-shows-information-uncovered-year-ago/">New Report Reveals ‘Gifts’ Given to Hunter Biden from China Including a Diamond Ring that We Reported On a Year Ago (VIDEO)</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.thegatewaypundit.com/2021/11/new-report-gifts-given-hunter-biden-shows-information-uncovered-year-ago/embed/#?secret=imzBSeI9Fh" width="600" height="400" title="“New Report Reveals ‘Gifts’ Given to Hunter Biden from China Including a Diamond Ring that We Reported On a Year Ago (VIDEO)” — The Gateway Pundit" data-secret="imzBSeI9Fh" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript">
/*! This file is auto-generated */
!function(c,l){"use strict";var e=!1,o=!1;if(l.querySelector)if(c.addEventListener )e=!0;if(c.wp=c.wp||{},c.wp.receiveEmbedMessage);e lse if(c.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if(!t);else if(!(t.secret||t.message||t.value));else if(/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret));else{for(var r,s,a,i=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),n=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=0;o<n.length;o++)n[o].style.display="none";for(o=0;o<i.length;o++)if(r= i[o],e.source!==r.contentWindow);else{if(r.removeAttri bute("style"),"height"===t.message){if(1e3<(s=pars eInt(t.value,10)))s=1e3;else if(~~s<200)s=200;r.height=s}if("link"===t.message) if(s=l.createElement("a"),a=l.createElement("a"),s .href=r.getAttribute("src"),a.href=t.value,a.host= ==s.host)if(l.activeElement===r)c.top.location.hre f=t.value}}},e)c.addEventListener("message",c.wp.r eceiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMCont entLoaded",t,!1),c.addEventListener("load",t,!1);f unction t(){if(o);else{o=!0;for(var e,t,r,s=-1!==navigator.appVersion.indexOf("MSIE 10"),a=!!navigator.userAgent.match(/Trident.*rv:11\./),i=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),n=0;n<i.length;n++){if(!(r=(t=i[n]).getAttribute("data-secret")))r=Math.random().toString(36).substr(2,10 ),t.src+="#?secret="+r,t.setAttribute("data-secret",r);if(s||a)(e=t.cloneNode(!0)).removeAttri bute("security"),t.parentNode.replaceChild(e,t);t. contentWindow.postMessage({message:"ready",secret: r},"*")}}}}(window,document);
</script>


Giờ đây, Dân biểu Comer thừa nhận rằng họ có nhiều thông tin về viên kim cương hơn những ǵ ông ấy có thể chia sẻ vào lúc này.

Hăy xem công lư được thực thi như thế nào. Đây sẽ là một thử nghiệm tốt.

Thông qua Sunday Morning Futures .


<iframe class="rumble" width="640" height="360" src="https://rumble.com/embed/v241w5a/?pub=4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

anhhaila 01-22-2023 18:32

Hunter là đứa con ngoan biết kiếm tiền cho bố.

:animated-applause-s:animated-applause-s:animated-applause-s

Minhrau 01-22-2023 20:37

phen nầy chết chắc


All times are GMT. The time now is 01:15.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2023
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2023 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03598 seconds with 8 queries