VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Mobile News|Tin Di Động (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=177)
-   -   Hàng triệu thiết bị iOS bị tấn công bởi phần mềm quảng cáo Vastflux (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1730697)

Romano 01-24-2023 10:44

Hàng triệu thiết bị iOS bị tấn công bởi phần mềm quảng cáo Vastflux
 
1 Attachment(s)
Công ty an ninh mạng Human vừa phá thành công một chiến dịch gian lận quảng cáo lớn có tên là Vastflux, giả mạo hơn 1.700 ứng dụng và ảnh hưởng đến hàng triệu thiết bị iOS.
Tên gọi Vastflux của chiến dịch bắt nguồn từ mẫu phân phối quảng cáo VAST và kỹ thuật fast flux, được sử dụng để che giấu mă độc hại bằng cách thay đổi một số lượng lớn địa chỉ IP, và bản ghi DNS được liên kết với một tên miền.

Theo báo cáo của Human, Vastflux đă tác động đến gần 11 triệu thiết bị, trong đó chủ yếu là các thiết bị trong hệ sinh thái iOS của Apple.Nhóm nghiên cứu tại Human đă phát hiện ra Vastflux khi đang điều tra một kế hoạch gian lận quảng cáo riêng biệt. Họ nhận thấy rằng một ứng dụng đang tạo ra một số lượng lớn yêu cầu bất thường bằng cách sử dụng các ID ứng dụng khác nhau.

Bằng kỹ thuật đảo ngược JavaScript bị xáo trộn trong ứng dụng, các nhà nghiên cứu đă phát hiện ra địa chỉ IP của máy chủ chỉ huy và kiểm soát (C2).Vastflux xếp chồng tối đa 25 quảng cáo video lên nhau, tất cả đều tạo ra doanh thu từ lượt xem quảng cáo, nhưng không có quảng cáo nào trong số chúng hiển thị cho người dùng (hiển thị bên dưới các cửa sổ đang hoạt động).

Hiện tại máy chủ của Vastflux đă ngoại tuyến và giảm quy mô hoạt động.

Mặc dù gian lận quảng cáo không có tác động xấu đối với người dùng ứng dụng, nhưng nó làm giảm hiệu suất của thiết bị, tăng mức sử dụng pin và dữ liệu Internet, thậm chí có thể khiến điện thoại bị quá nhiệt.

Quảng cáo video tiêu thụ nhiều năng lượng hơn quảng cáo tĩnh, do đó, nếu cảm thấy điện thoại hao pin bất thường hoặc quá nóng, bạn hăy ngay lập tức kiểm tra các ứng dụng đang chạy nền và xóa chúng (nếu có).


All times are GMT. The time now is 02:40.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2023
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2023 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03455 seconds with 8 queries