VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Tổn thất của Nga trong cuộc chiến chống lại Ukraine tính đến sáng ngày 24 tháng 1 (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1730714)

Thai Binh 01-24-2023 11:49

Tổn thất của Nga trong cuộc chiến chống lại Ukraine tính đến sáng ngày 24 tháng 1
 
https://i.postimg.cc/KYxFmrBk/Zaxid.jpg
Tổng thiệt hại chiến đấu của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine,
theo Bộ Tổng tham mưu, tính đến sáng ngày 24 tháng 1:

nhân sự – khoảng 122.170 người (ngày hôm trước xấp xỉ +690)
xe tăng – 3.152 (+2)
phương tiện chiến đấu bọc thép (phương tiện chiến đấu bọc thép) – 6.284 (+8)
hệ thống pháo – 2.148 (+2)
hệ thống phóng tên lửa (RSZV) – 448 (+1)
phương tiện pḥng không - 220 (+0)
máy bay – 289 (+2)
máy bay trực thăng – 281 (+4)
máy bay không người lái cấp tác chiến – 1.897 (+3)
tên lửa hành tŕnh – 749 (+0)
thuyền/tàu – 18 (+0)
thiết bị ô tô và thùng nhiên liệu – 4.944 (+8)
thiết bị đặc biệt - 194 (+1)


All times are GMT. The time now is 21:28.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2023
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2023 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02823 seconds with 8 queries