VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   History | Lịch Sử (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=215)
-   -   Giáo sĩ Pháp kể: Vua Gia Long trả thù tàn khốc nhà Tây Sơn (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1752476)

pizza 03-17-2023 23:27

Giáo sĩ Pháp kể: Vua Gia Long trả thù tàn khốc nhà Tây Sơn
 
1 Attachment(s)
Vua Gia Long trả thù tàn khốc nhà Tây Sơn qua lời kể giáo sĩ Pháp. Ông kể “Tôi xin khởi sự với các việc về vua trẻ Tây Sơn. Trước hết người ta đă bắt vua đó mục kích một cảnh tượng đau ḷng. Hài cốt của cha mẹ vua chết đă 10,12, năm nay, cùng hài cốt những người bà con gần của vua đều bị quật lên…”.

Gia Long về Nam Hà, nghỉ ngơi vài tháng, rồi lo việc xử tội những kẻ vua đă bắt được làm tù binh (Ngày Gia Long hành h́nh Tây Sơn là ngày Giáp tuất, tháng 11, năm Nhâm Tuất, tức là ngày 30/11/1802 – ND). Tôi (giáo sĩ Bissachère, bấy giờ c̣n ở Nghệ An; khi giáo sĩ viết sách là năm 1807, và ở Luân Đôn – ND) có sai một người vào triều để xin một đặc ân; người đó được vào sổ những kẻ có phép vào trong cung điện cùng ở trước mặt vua trong một tháng, và đă có mặt trong ngày xử. Người đó mục kích các việc xảy ra từ đầu đến cuối. Khi về, người đó kể lại cho tôi; nhưng đây tôi không thể thuật hết các chi tiết, v́ nó quá độc dữ, tôi chỉ kể ra những ǵ tôi nhớ được và có tính cách cảm động hơn của câu chuyện người đó nói lại, và nay ở Nam-hà ai cũng biết.

Lăng vua Gia Long ở Huế.

“Tôi xin khởi sự với các việc về vua trẻ Tây Sơn (vua Quang Toản – ND). Trước hết người ta đă bắt vua đó mục kích một cảnh tượng đau ḷng. Hài cốt của cha mẹ vua chết đă 10,12, năm nay, cùng hài cốt những người bà con gần của vua đều bị quật lên. Người ta sắp các xương của Quang Trung, cha vua đó, và các xương của mẹ vua – là những kẻ chết đă 10 năm nay như tôi vừa nói – rồi người ta theo lệ bề ngoài chém cổ để làm sỉ nhục, và nhất là để các xương đó không c̣n sinh phúc cho con cháu, theo tục mê tín của người trong xứ. Rồi tất cả xương được dồn vào trong một cái giỏ lớn để binh sĩ đều tiểu tiện vào. Xong, người ta nghiền xương thành bột, bỏ vào một giỏ khác đặt trước mặt vua trẻ Tây Sơn để làm cho vua đó đau khổ.

“Bấy giờ người ta dọn cho vua một bữa tiệc khá long trọng, chiếu theo tục trong xứ đối với những kẻ sắp bị tử h́nh. Em vua (Quang Thiểu – ND), can đảm hơn vua, thấy vua ăn th́ trách; và bởi v́ mâm người ta dọn đồ ăn bưng tới đó có những đặc điểm có ư tôn trọng chức vua, nên ông nói: “Nhà ḿnh thiếu ǵ mâm, cần ǵ phải ăn mâm mướn”.

“Ăn xong, người ta nhét giẻ vào miệng vua và nhiều người khác để khỏi chửi mắng vua mới, đoạn trói chân tay vua vào bốn voi để cho voi xé. Một con voi đă kéo nát đùi và ḷi gân vua ra, nhưng vua c̣n quay về cái giỏ chứa xương cha mẹ vua. Lư h́nh dùng một con dao, – dao này không có ở Âu châu, – để phanh các phần c̣n dính lại với nhau ra làm bốn phần, cọng với cái đùi đă xé ra nữa là năm. Người ta đem bêu các phần đó lên, ở đầu một cọc cao, tại năm chợ đông người hơn trong đô thành. Các cọc đó được canh giữ ngày đêm và người ta doạ phạt nặng những ai làm mất đi; nhưng phải để vậy cho thối ra hoặc cho quạ ăn.

“C̣n về quan Thiếu phó (Trần Quang Diệu – ND), là kẻ được người trong gia đ́nh cùng tất cả những kẻ quen thuộc yêu kính, quan đă làm một việc hiếu, trong ngày quan bị xử hay là ngày trước đó. Quan đă tâu được thấu đến vua rằng, mẹ quan già đă tám mươi tuổi, không thể nào làm hại cho xă tắc được nữa, nên xin vua tha chết cho bà, v́ bà mang tội cũng là tại quan. Quan được như ư. Phần quan, chỉ bị chém thôi.”

“Quan có một cô gái mười lăm tuổi, đầy đủ các vẻ đẹp của một thiếu nữ. Khi cô thấy một con voi tiến về phía cô để rồi tung cô lên trời, cô thét một tiếng năo ruột. Cô kêu mẹ, nói: “Mẹ ơi, cứu con với”. Mẹ cô, là vị nữ tướng, trả lời rằng: “Con đ̣i mẹ cứu làm sao, v́ mẹ cũng không cứu được chính ḿnh mẹ, và con nên chết đi với cha mẹ c̣n hơn là sống với bọn người kia…” Nhiều người muốn cứu cô, và họ quay mặt đi chỗ khác, khi voi, bị đánh đập, đă tung cô lên trời hai lần, rồi lấy ngà đỡ cô.

“Đến lượt bà Thiếu phó (Bùi Thị Xuân – ND), bà hiên ngang tiến đến trước mặt voi để khiêu khích nó. Khi bà đến gần, người ta kêu lên bảo bà qú xuống cho voi dễ cuốn, nhưng bà không nghe, cứ đi thẳng đến voi. Người ta c̣n kể rằng dầu voi đă bị kích thích nhiều, cũng c̣n phải giục ép lắm, nó mới tung bà lên, dường như nó c̣n nhận được bà người chủ cũ của nó.

“Trước khi bị gia h́nh, người đàn bà can đảm đó đă bảo mang đến trong ngục cho bà nhiều tấm lụa. Bà lấy lụa vấn chặt ống chân cùng các phần thân thể bà cho đến trên bụng ở phía trong quần áo. Bà có ư làm thế để tránh bị trần truồng như các bà chịu tử h́nh cách đó thường bị.

“Người ta kể rằng, muốn được can đảm như bà, bọn lư h́nh lấy tim, gan, phổi, cùng cánh tay mập của bà mà ăn. Bà đă làm cho binh sĩ, cùng đến cả tướng lănh của họ, khiếp sợ, khi bà vượt luỹ (nhắc lại chiến công oanh liệt của bà khi đánh Nguyễn Ánh ở luỹ Đồng Hới và gần thắng th́ được tin Quang Toản đă chạy, nên phải lùi – ND), nên người ta để các bộ phận bà cho bọn đó ăn. Ở Bắc Hà, thịt người được ăn sống với rượu (nhưng người ta chỉ ăn trong những dịp như thế này thôi).

“Người ta nói rằng chỉ có vị liệt nữ đó, cùng chồng bà, và em vua Tây sơn là không đổi sắc mặt khi giờ chết đến, c̣n các kẻ khác th́ tái xanh đi và run sợ.

“Quan trấn thủ xứ Nghệ (Trần Quang Diệu – ND), một người vào hạng cao chức nhất, bị phanh thây ra ngh́n miếng, v́ người ta ghét ông hơn cả. Chính ông đă cho lùng bắt tôi hơn bảy năm và đă thề giết cho được tôi mới thôi. Ông muốn bắt tôi, v́ biết tôi ở trong tỉnh ông. Ông cho đốt cụt ngón tay trỏ của một tín đồ người Nam Hà và của cô con gái người đó, để bắt họ thú là có tôi ở trong làng, mà điều đó thật có. Việc nầy xảy ra mấy tháng trước khi Bắc Hà bị vua chiếm”.

VietBF@ sưu tập


All times are GMT. The time now is 17:54.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2023
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2023 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03661 seconds with 8 queries