VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   History | Lịch Sử (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=215)
-   -   Đây là vị vua nước Việt lấy hơn 100 vợ, lên ngôi nhờ... may mắn? (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1752477)

pizza 03-17-2023 23:30

Đây là vị vua nước Việt lấy hơn 100 vợ, lên ngôi nhờ... may mắn?
 
1 Attachment(s)
Vị vua nào của Việt Nam lấy hơn 100 vợ, lên ngôi nhờ... may mắn? Ngay sau khi lên ngôi, vua Đồng Khánh đă ban dụ phong tước cho những người vợ của ḿnh theo các bậc khác nhau. Sách sử chép, vua có tất cả hơn 100 phi tần. Họ sinh cho ông được 6 hoàng tử và 3 công chúa. Họ cùng chia nhau chăm sóc, hầu hạ vua.

Đồng Khánh (1864 -1889) tên thật Nguyễn Phúc Ưng Biện là vị hoàng đế thứ chín của nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam. Mới 2 tuổi, ông đă được đưa vào cung làm con nuôi của vua Tự Đức nhưng không được nối ngôi. Bởi khi vua Tự Đức băng hà, triều thần theo di chiếu tôn Ưng Chân (tức vua Dục Đức) - một người con nuôi khác của vua lên ngôi nhưng chưa đầy 3 hôm đă bị phế truất.

Sau đó triều đ́nh đón em út của vua Tự Đức đưa lên ngai vàng và vị này cũng chỉ tại vị được 4 tháng th́ bị bức tử bằng thuốc độc. Kế vị lại là một người con nuôi khác của Tự Đức rồi nhanh chóng qua đời v́ bạo bệnh. Lúc này, dân chúng cứ ngỡ Ưng Biện sẽ được lên ngôi nhưng quần thần lại không để mắt đến ông. Họ đưa em trai của ông là Ưng Lịch (tức vua Hàm Nghi) kế vị ngôi báu.

Năm 1885, vua Hàm Nghi xuất quân lănh đạo phong trào chống Pháp, lập căn cứ tại Tuyên Hóa (Quảng B́nh). Triều đ́nh Huế và Pháp liền thương lượng rồi đưa Ưng Biện lên ngôi, lấy niên hiệu là Đồng Khánh. Đây được coi là việc gấp rút trong t́nh thế rối loạn, chứ xét rơ th́ trái với di chiếu của vua Tự Đức. Trong di chiếu, vua đánh giá về Ưng Biện như sau: "Ưng Biện người yếu hay ốm, có tâm tật, chưa học thông mà kiêu ngạo, hay bới việc riêng của người khác cho lạm thẳng, đều không phải là tư chất thuần lương, theo lời phải; sợ bọn ngươi khó lấy lời nói can được”.

Bởi vậy nhiều nhà sử học đánh giá việc Ưng Biện lên ngôi hoàng đế nhờ... may mắn. Và sau khi kế vị, vua Đồng Khánh đă hạ chiếu ban ơn thiên hạ: "Trẫm là con thứ hai của vua Dực Tông Anh hoàng đế, gặp phải thời vận gian nan, xót thương thần dân vô chủ, trên vâng theo ư chỉ, dưới lựa thuận dân t́nh, lại một lần đứng ra tỏ đại nghĩa để kết t́nh nghĩa với lân bang, chính thức vị hiệu nhằm tập hợp ư chí dân chúng.

Sau khi làm lễ thỉnh mệnh ở Giao miếu, lễ cáo tại điện Ḥa Khiêm, vào tâu lên Thái hoàng Thái hậu Từ Dũ. Hoàng thái hậu xem chọn ngày giờ, vào giờ Tị ngày 11 tháng ấy lên ngôi Hoàng đế tại điện Thái Ḥa, lấy năm sau là năm Bính Tuất làm năm Đồng Khánh nguyên niên.

Uy nghi phục hồi, củng cố thêm ḷng dân nhớ nước; đỉnh chung c̣n đó, ḥa vang điệu hát thuở thái b́nh. Việc lớn đă định xong, cần phải rộng răi gia ân cho thiên hạ”.

Có hơn 100 người vợ với bao nỗi muộn phiền
Ngay sau khi lên ngôi, vua Đồng Khánh đă phong tước cho những người vợ của ḿnh theo các bậc khác nhau. Sách sử chép, vua có tất cả hơn 100 phi tần. Họ sinh cho ông được 6 hoàng tử và 3 công chúa. Họ cùng chia nhau chăm sóc, hầu hạ vua. “Hàng ngày, một toán cung phi được chọn trong tất cả đẳng cấp phục dịch đức vua. Ba mươi người chia nhau canh gác xung quanh hậu cung của ngài, năm nàng luôn ở bên cạnh ngài, luân phiên chăm sóc, trang điểm cho ngài.

Các nàng thay quần áo cho ngài, chải chuốt bộ móng tay dài hơn ngón tay, thoa dầu thơm, vấn khăn lụa ṿng quanh đầu ngài. Sau cùng chú ư đến từng chi tiết nhỏ nhặt xung quanh ngài sao cho thật hoàn hảo, năm cung phi này cũng kiêm lo hầu cơm nước cho đức vua…”, một người ngoại quốc sống ở Huế khi đó là F.Baille đă kể lại trong bài "Les Annamite".

Dă sử không đề cập đến họ tên, quê quán và xuất thân tất cả các bà vợ của vua Đồng Khánh, chỉ biết rằng trong số các phi tần có hai người được tôn phong là hoàng hậu. Đó là Tiên Cung hoàng hậu Dương Thị Thục - mẹ đẻ của hoàng tử Nguyễn Phúc Bửu Đảo (tức vua Khải Định) và Thánh Cung Hoàng hậu Nguyễn Hữu Thị Nhàn.

Bà Thị Nhàn nổi tiếng đức độ, được vua sủng ái cho cai quản mọi việc chốn hậu cung với kim bài chiều dọc khắc chữ "Kiêm nhiếp lục viện", chiều ngang "Đồng Khánh sắc tứ". Năm 1886, khi ban dụ tấn phong cho bà Thị Nhàn, vua có nhắc đến người vợ đầu tiên của ḿnh và nêu lư do v́ sao bỏ trống vị trí chủ quản nội cung.

“Khi trẫm c̣n chưa lên kế vị, Hoàng khảo đă tuyển chọn cho người con gái của Nguyễn Diệm là Nguyễn thị làm phủ thiếp, đó chính là người vợ nguyên phối của trẫm. Chuyện con cái vừa đến độ, t́nh giai lăo vẫn mong chờ, trẫm lên nối ngôi chưa được bao lâu, c̣n chưa kịp tấn phong th́ nàng đă tháo trâm cởi giày ra đi, kiếm xưa khó t́m lại được, trong ḷng vô cùng thương tiếc.

Sau đó nhân các dịp lễ chúc mừng tuy đă tuyển cung nhân vào cung, tùy xét thăng cho cấp bậc nhưng cũng chỉ phong cho địa vị phi tần, riêng bậc chủ quỹ vẫn c̣n để khuyết đợi người hiền đức. Rồi mệnh tuyển chọn người con gái của Cố mệnh lương thần, Cần chính điện Đại học sĩ, Vĩnh Lại bá Nguyễn Hữu Độ là Nguyễn Hữu thị sung vào cung, vào ngày 13 tháng này cho nhập Đại nội.

V́ thế việc tuyển chọn ban phong là do duyên trời tác hợp chứ đâu phải là ngẫu nhiên. Nay nếu cứ theo thường lệ sủng ái đồng loạt ngang bằng nhau th́ không những không an ủi tấm ḷng của Lưỡng cung mà việc nội trị trong cung cũng chẳng thể trở nên tốt đẹp.

Vậy truyền tấn phong Nguyễn Hữu thị làm Hoàng Qúy phi. Vị hiệu sớm định, trong cung đều biết rơ cấp bậc mà kính cẩn thừa hành, việc nội trị có người gánh vác để trẫm có thể cố gắng tập trung tinh lực lo việc chính sự. Ư nghĩa của câu: “Trước phải tề gia rồi sau trị quốc” chính là như vậy”, bài dụ của vua Đồng Khánh nêu rơ. Tuy nhiên trong nội cung không hề yên ổn như mong muốn của vua. 2 năm sau, ông đă phải ban dụ nêu những lỗi lầm, nhược điểm và biện pháp trừng trị nghiêm đối với các người vợ của ḿnh.

Sau lần ấy, vua Đồng Khánh những tưởng nội cung sẽ yên ổn, ngờ đâu chuyện thị phi giữa các bà vợ khiến ông mệt mỏi hơn rất nhiều. Đó cũng là thời điểm thực dân Pháp đặt ách đô hộ lên toàn cơi nước Việt. Vua chỉ làm bù nh́n. Chính thực dân Pháp phải thừa nhận rằng: “Chưa hề ở xứ nào, thời nào có một ông vua bị thần dân oán ghét như vua bù nh́n Đồng Khánh".

Năm 1888, vua Đồng Khánh qua đời, để lại hơn 100 người vợ sống trong cảnh góa bụa với nỗi u buồn và chán nản.

VietBF@ sưu tập


All times are GMT. The time now is 22:45.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2023
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2023 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03244 seconds with 8 queries