VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Mẹ em làm dư sức (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1752506)

troopy 03-18-2023 01:06

Mẹ em làm dư sức
 
1 Attachment(s)
Trong một buổi nói chuyện chuyên đề, cô giáo đang giảng cho học sinh về hội họa, có minh họa bằng bản sao của các bức tranh nổi tiếng.

– Chỉ bằng một nhát cọ – Cô giáo nói – danh họa Joshua Reynolds có thể biến một khuôn mặt tươi cười thành một khuôn mặt nhăn nhó.

– X́ – Cô giáo nghe tiếng một học sinh thầm th́ – chuyện đó th́ mẹ em làm dư sức.

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 18:48.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2023
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2023 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04094 seconds with 8 queries