VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Có chứ sao không (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1752508)

troopy 03-18-2023 01:10

Có chứ sao không
 
1 Attachment(s)
Một nhân viên hiệu tạp hóa đang phục vụ khách hàng. Người quản lư ngồi ở bàn giấy cách đó một quăng nhưng ông ta thoáng nghe nhân viên nói với khách:

– Đúng vậy, thưa bà! Đă lâu rồi không có chút nào hết.

– Ồ, có chứ sao không – Người quản lư cắt ngang – tôi sẽ báo với nhà kho và cho mang một ít đến phục vụ bà.

Bà khách cười ầm lên và bỏ đi.

Người quản lư quay sang anh nhân viên:

– Không bao giờ được từ chối bất cứ việc ǵ của khách.

– Nhưng thưa ông – anh nhân viên đáp – bà ấy bảo tôi là “Dạo này không thấy trời mưa hạt nào cả”.

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 15:45.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2023
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2023 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02325 seconds with 8 queries