VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Anh cứ yên tâm (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1752509)

troopy 03-18-2023 01:12

Anh cứ yên tâm
 
1 Attachment(s)
Anh cứ yên tâm

– Thưa bác sĩ, phẫu thuật loại này có nguy hiểm lắm không?

– Nguy hiểm đấy, cứ 5 ca mổ th́ có 1 ca thành công.

– Ôi, khiếp quá!

– Nhưng anh yên tâm. Bốn người trước đă yên nghỉ rồi.

Khó chịu

– Thưa bác sĩ, tôi đang rất chán nản. Tôi thường nói trong khi ngủ.

– Và điều đó làm vợ ông khó chịu?

– Không phải, tôi c̣n độc thân. Chính những đồng nghiệp trong văn pḥng tôi mới khó chịu.

Nhanh trí

Một bác sĩ nói với bệnh nhân:

– Nếu như tôi nói là ông cần phải giải phẫu th́ ông có khả năng thanh toán tiền không?

– Nếu như ông nghĩ là tôi không có khả năng thanh toán th́ ông có nói là tôi cần phải giải phẫu không?

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 09:10.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2023
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2023 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03381 seconds with 8 queries