VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Thầy khôn tṛ mới giỏi (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1752510)

troopy 03-18-2023 01:14

Thầy khôn tṛ mới giỏi
 
1 Attachment(s)
Lại nói về A Đẩu ..
Lưu Bị sinh được quư tử th́ quư hơn vàng….thoi. Quyết cho con ăn học nên người để về sau kế nghiệp cha. LB không tiếc ǵ miễn cho con thông minh nên người..từ enfamama đến thuốc lú không một loại nào mà LB không cho con uống để kích thích trí thông minh. LB tâm niệm: dù không thành công cũng thành phân…nhầm thành nhân. Thầy khôn mới có tṛ giỏi..không ai có thể dạy nổi cục vàng của LB trừ Khổng Minh..
Khổng Minh từ trước nay chỉ biết ăn dỗ trẻ con chứ dạy học th́ thật là pó tay. Nhưng nếu từ chối th́ lại về quê chăn lợn..KM không biết dạy cái ǵ bèn hỏi bừa

KM : A Đẩu , con hăy đặt 1 câu 1 về ta xem nào…

A Đẩu : Dạ, Thầy đúng là con đĩ !

KM tái mặt nhưng vẫn cố cười và nghĩ : mẹ, thôi thằng ngu này hay đua ngựa trái phép hỏi nó về ngựa vậy..!

KM : A Đẩu , ngựa phi nhanh gọi là ǵ ???

A Đẩu : Dạ, nước đại ạ!

KM hài ḷng lắm hỏi tiếp : thế phi chậm ???

A Đẩu : Dạ, nước….tiểu ạ.!!

KM : ặc ặc, thông minh quá, con thông minh như cha con!!!…tiện thể đặt 1 câu về phép so sánh luôn cho ta xem???

A Đẩu được khen th́ sướng lắm nhanh nhảu đọc 1 hơi : Thời tiết hôm nay xấu như con gấu, lớp học hôm nay buồn như con chuồn chuồn, bài tập hôm nay chán như con gián, thầy giáo ngu như con lu lu…..

Đến nước này th́ lăo Khổng không nhịn được nữa thét lên : Thôi, thế mà cũng đ̣i đi học, mày đúng là thần kinh dẫm phải đinh, dở hơi biết bơi, chim cút sang ju-ven-tút ngay!!!!

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 21:03.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2023
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2023 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03486 seconds with 8 queries