VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hi (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Khoảnh khắc tuyệt vời (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1752543)

goodidea 03-18-2023 02:44

Khoảnh khắc tuyệt vời
 
1 Attachment(s)
Ch b chạy vo tiệm tạp ha ở gc đường:

Mau ln! Gấp lắm!

C chuyện g thế? ng chủ vội vng hỏi.

Bố chu cắt nhnh cy bị cy mc vo thắt lưng đang lơ lửng trn cao.

Ch! Vậy chu muốn tm ci thang hở?

Khng ạ! Chu muốn mua cuộn phim. Lắp vo my chụp hnh cho chu mau ln!

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 18:37.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2023
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2023 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03286 seconds with 8 queries