VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Kẻ ngốc nhà giàu (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1752546)

goodidea 03-18-2023 02:48

Kẻ ngốc nhà giàu
 
1 Attachment(s)
Nhà phú ông có một con trai ngốc, đầu óc chậm chạp và tiêu tiền hoang phí. Phú ông bảo con trai ra ngoài học hỏi để thông minh hơn. Cậu con trai ra ngoài và bị người ta lừa bán hai bức tượng đá rẻ tiền với giá trên trời. Thế nhưng cậu ta tưởng rằng ḿnh thật giỏi v́ mua được đồ tốt.

Kẻ ngốc nhà giàu

Một bức tượng nhỏ với giá thấp hơn được vận chuyển về nhà phú ông trước. Phú ông tức tối than trời và chửi mắng cậu con trai phá gia chi tử, than thở rằng ḿnh gặp báo ứng. Cậu con trai không những không rút được kinh nghiệm mà c̣n dương dương tự đắc nói với cha rằng báo ứng lớn hơn đang ở phía sau.

Câu chuyện này cảnh báo về việc người thiếu kiến thức, không có kinh nghiệm sống sẽ dễ dàng vấp ngă, làm phải những việc ngốc nghếch.

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 04:03.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2023
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2023 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03624 seconds with 8 queries