VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Ngạo mạn (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1752547)

goodidea 03-18-2023 02:50

Ngạo mạn
 
1 Attachment(s)
Có một người thư sinh quen thói khoác lác ba hoa. Anh từng nói với bạn của ḿnh rằng trên thế gian này anh chỉ nể phục có hai người. Một là Bàn Cổ khai thiên lập địa, hai là Khổng Tử am hiểu thi thư lễ nhạc.

Sau đó, anh lại c̣n nói rằng: “Bậc thánh nhân trên đời thật ít, tính cả tôi chỉ mới có 3 người”. Câu chuyện cười dân gian Việt Nam này cho thấy rằng cuồng vọng và ngạo mạn là điều sai lầm và ngốc nghếch của đời người.

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 21:49.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2023
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2023 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02329 seconds with 8 queries